PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Tělesná výchova a sport II - GF264
Anglický název: Physical Training and Sports II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (16-16240)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,prez.2.roč.)
Další informace: https://portal.faf.cuni.cz/KTV/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Bezouška
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-Farmacie
2.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vlasta Shejbalová (04.12.2006)
Cílem pravidelné semestrální výuky je udržení či zlepšení fyzické kondice studentů, kompenzace jejich psychické a duševní zátěže, vypěstování trvalého návyku pro aktivní sportování a pohybovou aktivitu po skončení studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (18.12.2017)

Studenti musí pro získání obou zápočtů (pro FaF) odchodit (aktivně se zúčastnit) 22 hodin z celkových 26. V průběhu roku si dále studenti mohou vyzkoušet, 2x v zimním a 2x v letním semestru, jiný sport (náhrada). Náhrada může posloužit studentovi i při dodělávání zameškaných absencí. Dbejte na to, abyste náhrady absolvovali u učitele, na jehož výuce jste chyběli a počet absencí nepřekročil 4 za školní rok.

Info: Zpravidla každý rok začínají TV až druhým týdnem. Je to z důvodu Vaší adaptace na začínající nový školní rok.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (18.12.2017)

Nabídka sportů:

 1. Běh
 2. Badminton
 3. Basketbal výběr
 4. Basketbal začátečníci
 5. Bodyforming
 6. Bojové techniky
 7. Bojové techniky výběr
 8. Fitness
 9. Florbal
 10. Fotbal/Futsal
 11. Hip Hop
 12. Sluneční jóga
 13. Kanoistika
 14. Kin ball
 15. Latinskoamerické tance
 16. Lezení
 17. Plavání
 18. Port de Bras
 19. Seboobrana pro ženy
 20. SmartFit
 21. Spinnig
 22. Squash
 23. Stolní tenis
 24. Tenis
 25. Volejbal velmi dobří
 26. Volejbal výborní
 27. Volejbal začátečníci
 28. ZUMBA
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (18.12.2017)

Předmět je dvousemestrální s hodinovou týdenní dotací přednášek v obou semestrech 2 hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK