PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané metody laboratorní techniky - GF227
Anglický název: Selected Methods of Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/28, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 50 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Prerekvizity : GF124, GF285
Anotace -
Praktická cvičení navazující na předmět Chemická laboratorní technika, která dále rozšiřují znalosti chemické laboratorní techniky nad rámec povinné výuky.
Poslední úprava: Matouš Petr, PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky udělení zápočtu:

  1. 100% účast na praktických cvičeních
  2. Zvládnutí zadaných úloh a zkompletované protokoly.
Poslední úprava: Matouš Petr, PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literatura -

Povinná:

  • . . In Hrabálek, Alexandr. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty . Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. -. ISBN 978-80-246-3515-6..

Poslední úprava: Matouš Petr, PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Sylabus -

Vybrané metody laboratorní techniky – sylabus předmětu:

  1. Destilace: prostá a frakční, při sníženém tlaku, v inertním prostředí – principy a provedení. Rotační vakuová odparka.
  2. Chromatografie - principy a provedení: sloupcová (dělení směsi látek), tenkovrstvá (možnosti využití, dělení směsí, způsoby detekce).
  3. Monitorování a porovnání reakční rychlosti u reakce provedené za různých podmínek (laboratorní teplota, reflux, mikrovlnné ozařování). Identifikace produktu.
  4. Reakce prováděné v inertní atmosféře – důvody, principy a provedení. Identifikace produktů. 

 

Poslední úprava: Matouš Petr, PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Vstupní požadavky -

Předmět Vybrané metody laboratorní techniky lze zapsat až po absolvování předmětu Obecná a anorganická chemie (GF124) a Organická chemie I (GF285).

 

 

Poslední úprava: Matouš Petr, PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK