PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná jazyková příprava I - GF222
Anglický název: Foreign Language for Special Purposes I
Zajišťuje: Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, ZBP, ZBK 1.r. )
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Katerová
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-Farmacie volitelné
1.úsek 2019/20-LDZ volitelné
Z//Je záměnnost pro: GB302
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (14.12.2017)
Výuka jazyků v rámci odborné jazykové přípravy je nepovinná. Studenti musí však složit zkoušku z jednoho světového jazyka do konce 2.ročníku. Program odborné jazykové přípravy je plánován na 4 semestry (1. a 2.ročník magisterského studia)a pokrývá svým rozsahem požadavky ke zkoušce na konci 2.ročníku. Posluchači si mohou zapsat kurzy odborného jazyka pouze pro celý ročník, tj. oba semestry 1. ročníku nebo / a oba semestry 2.ročníku. Účast na seminářích a složení zápočtu jsou pak pro ně povinné a směřují k úspěšnému vykonání zkoušky. V rámci seminářů se studenti seznamují s odbornou slovní zásobou a stylem odborného textu. Výuka odborného jazyka je propojena s obecnými tématy a doplněna konverzací se zaměřením na upevňování a rozvíjení všech jazykových dovedností. Cílem výuky je prohloubení znalostí jazyka na úrovni středně pokročilý až pokročilý (úroveň B2-C1 podle EJP) a zvládnutí odborné slovní zásoby a gramatických struktur do té míry, aby byl student schopen dorozumět se na běžné i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, číst v originále odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

Podmínky k zápočtu
Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava I – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Farmacie je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (13.12.2017)

Povinná:

 • Havlíčková, Ilona Dostálová, Šárka Katerová, Zuzana. English for pharmacy and medical bioanalytics . Praha: Karolinum, 2008, 295 s. ISBN 978-80-246-1428-1.
 • Zahradníčková, Běla. Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty . Praha: Karolinum, 2002, 295 s. ISBN 80-246-0465-5.
 • Kunešová, Květuše. Le français de spécialité : pharmacie, médecine . Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-1038-8.

Doporučená:

 • Murphy, Raymond. English grammar in use : <<a >>self-study reference and practice book for intermediate students . Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 350 s. ISBN 0-521-43680-X.
 • Diaz-Gilbert, Miriam. English for pharmacy writing and oral communication . Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009, 411 s. ISBN 978-07817-7432-1.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English . Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English with answers . Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 340 s. ISBN 0-521-49868-6.
 • McCarthy, Michael, O'Dell, Felicity. English vocabulary in use : upper-intermediate . Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 309 s. ISBN 978-0-521-66435-6.
 • Glendinning, Eric H., Howard, Ron. Professional english in use : medicine . Cambridge: Cambridge university press, 2007, 175 s. ISBN 978-0-521-68201-5.
 • Hall, Karin Scheiner, Barbara Beisswenger, Manuela. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene . Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995, 94 s. ISBN 3-88532-647-7.
 • Povejšil, Jaromír. Mluvnice současné němčiny . Praha: Academia, 1994, 313 s. ISBN 80-200-0076-3.
 • Firnhaber-Sense, Ulrika Schmidt, Gabriele. Deutsch im Krankenhaus : Lehr- und Arbeitsbuch . Berlin: Langenscheidt, 1994, 168 s. ISBN 3-468-49426-2.
 • Taišlová, Jitka. Grammaire du français . Praha: Leda, 2002, 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • Hendrich, Josef, Tláskal, Jaromír, Radina, Otomar. Francouzská mluvnice . Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • Leroy-Miquel, Claire.. Vocabulaire progressif du Français : avec 250 exercices [niveau avancé] . Paris: CLE international, 1999, 192 s. ISBN 209-033876-8.
 • Parkinson, Joy. Angličtina pro lékaře : manuál pro praxi . Praha: Grada, 2004, 415 s. ISBN 80-247-0289-4.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)

Angličtina


1.ročník
Zimní semestr

 • Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 • Life at the University
 • The Classification of Science
 • Chemistry ? Chemical Substances
 • Chemistry ? Solutions
 • In the Chemical Laboratory
 • Instructions and Regulations in the Laboratory
 • National Health Service Worldwide
 • National Health Service in the Czech Republic
 • Biology
  o Plant Body
 • Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 • Everyday Use of Herbaceous Plants
 • Immunology

 

Letní semestr

 • Boosting Our Immunity, Ways of Relaxation, Healthy Lifestyle
 • HIV and AIDS
 • Cancer
 • Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 • Epidemiology
 • Epidemics in the Current World, Ways of Prevention
 • Micro-organisms
 • Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives
 • Medical Psychology
 • Pharmaceutical Psychology
 • Alternative Medicine
 • Homeopathy
 • First Aid
 • Techniques and Procedures of First Aid
Němčina

1.ročník
Zimní semestr
a.
 • Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 • Die chemischen Elemente
 • Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 • Oxide, Säuren, Basen und Salze
 • Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 • Organische Verbindungen
  b.
 • Hochschulstudium ? Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 • Hradec Králové ? die Stadt, wo ich studiere
 • Lernen wir Fremdsprachen!
 • Familienleben
 • Wohnungsprobleme
 • Freizeit, Hobbys
  o Berufswahl, mein künftiger Beruf

 

Letní semestr
a.

 • Im chemischen und biologischen Labor
 • Zellen- und Gewebelehre
 • Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 • Bildung und Wachstum der Pflanzenorgane
 • Rosengewächse oder/und eine andere Pflanzenfamilie
 • Heilpflanzen (Bedeutung, Sammeln, Trocknen?)
 • Maiglöckchen oder/und ein anderes Heilkraut
 • Die Objekte der Pharmakognosie
  b.
 • Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 • Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 • Heidelberg und andere deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 • Urlaubstips
 • Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen?
Francouzština

1.ročník
Zimní semestr
a.
 • Pharmacie contemporaine
 • Histoire de la pharmacie
 • Paracelse
 • Etudes de pharmacie en France
 • La structure de l´atome
 • Chimie minérale
 • Chimie organique
 • Principaux types de réactions
 • Laboratoire chimique et biochimique
 • L´eau
  b.
 • Curriculum vitae, questionnaire
 • Lettre
 • L´Enseignement en République tch?que
  o L´homme et son passé
 • La science aujourd´hui
 • La pratique ? travaux de laboratoire
 • Officine

 

Letní semestr
a.

 • Cellule
 • Bactéries et virus
 • Anatomie végétale
 • Physiologie végétale
 • Plantes médicinales
 • R?gne animal
 • Laboratoire de biologie: dissection d´un petit mammif?re
 • Corps humain et ses fonctions
  b.
 • Le génie génétique
 • Le Sida
 • Protection de la nature
 • Expérience personnelle ? travaux dans le laboratoire
 • Proc?s-verbal
 • Diététique
 • Style de vie
 • Enfant, étapes de la vie 

 

Studijní opory
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (21.12.2017)

seminář

Výuka Odborné jazykové přípravy I ve studijním programu Farmacie je v 1. úseku studia rozdělena do dvou semestrů a probíhá v každém semestru 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin tj. 90minut, celkem za oba 2 semestry je tento předmět vyučován 56 vyučovacích hodin.

V seminářích se procvičují jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, procvičování slovní zásoby a frází, procvičování gramatických jevů, mluvený a psaný projev) dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na samostatný projev studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (21.12.2017)

Požadavky ke zkoušce

Zkoušku z anglického/německého/francouzského jazyka je možné vykonat v průběhu prvních dvou ročníků (pokud student nenavštěvuje seminární cvičení), nebo do konce 3. ročníku (navštěvuje-li student seminární cvičení, která svým rozsahem pokrývají požadavky ke zkoušce).

Zkouška se skládá ze dvou částí: a) písemného testu zaměřeného na odbornou farmaceutickou, lékařskou a zdravotnickou terminologii, slovní zásobu, porozumění odbornému textu a překlad z českého jazyka do anglického jazyka; b) ústní zkoušky zaměřené na slovní projev, zvládnutí gramatiky a slovní zásoby, čtení a překlad textu. Studentovi je během ústní části zkoušky zadána jedna z níže v sylabu uvedených 30 otázek, prověřuje se znalost slovní zásoby k danému tématu a případně jsou položeny doplňující otázky. Písemná i ústní část zkoušky vycházejí z učebních textů a materiálů povinné literatury. 

Hodnocení písemného testu: 100 bodů

Hodnocení ústní části zkoušky: 100 bodů

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 70 % z celkového počtu bodů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK