PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základní letní kurz - GF219
Anglický název: Basic Summer Sports Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (16-16240)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (140)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F a ZBP 1.r.)
Další informace: https://portal.faf.cuni.cz/KTV/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Bezouška
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-Farmacie volitelné
1.úsek 2019/20-LDZ volitelné
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (19.12.2017)
Studenti se naučí a zdokonalí v pohybových dovednostech z daných oblastí sportu nebo pohybových aktivit. Získají zkušenosti a vědomosti, které mohou uplatnit ve vlastních volnočasových aktivitách. Rozvíjejí si schopnost samostatně plánovat a realizovat sportovní a pohybové aktivity ve volném čase a získají lepší fyzickou kondici. Obsah předmětu: Vícedenní kurzovní výuka (5 - 10dní) spojená s aktivním a intenzívním pohybovým zatížením ve zvolené pohybové oblasti v průběhu letního semestru a prázdnin. Kurzy jsou organizované formou docházky na vybraném místě s přespáním. Kurzy jsou 5 – 10 denní. Kurzy jsou sportovní nebo cyklistické. Kurzy jsou tuzemské a zahraniční, probíhají od května do září. Obsahem kurzu je seznámení se s charakterem pohybové činnosti, BOZP, materiálně technickou základnou a rozvojem a upevněním pohybových schopností a dovedností. Cíl: Zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti civilizačním chorobám a stresu, podpora zdravého životního stylu studentů. Letní kurzy jsou aktivity zaměřené jak na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových forem, tak i na poznávání přírodního prostředí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (19.12.2017)

Stoprocentní účast na organizovaných formách výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

Aktivity kurz Poříčí:

  • sportovní – volejbal, softbal, frisbee, florbal, tenis, líný tenis, stolní tenis, kopaná, orientační běh, pádlování, střelba ze vzduchovky, letní biatlon, soutěže, turnaje, závody, překážkový závod trojčnených týmů, cvičení s hudbou (taebo, ZUMBA), otužování, drobné sportovní hry – ringo, kroket, lakros, badminton, pétanque apod.
  • turistická – výlety v oblasti jižních Čech.
  • kulturní – karneval, karaoke, společenský večer s hudbou, vědomostní kvíz, šifrovací hra. 

Cyklistický kurz:

  • Určeno pro treková a horská kola.
  • Výjezdy na kolech po silničních, polních a lesních cestách. Poznávání kulturních památek v okolí. Jedná se o celodenní výjezdy, kde délku trasy určuje fyzická zdatnost jedinců, počasí a náročnost terénu.  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK