PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základní zimní kurz - GF218
Anglický název: Basic Winter Sports Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (16-16240)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Jiří Bezouška
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
3.úsek 2019/20-Farmacie
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (29.08.2018)
Náplní kurzů je vícedenní kurzovní výuka (4 - 7 dní) spojená s aktivním a intenzivním pohybovým zatížením v zimním terénu. Obsahem kurzů je seznámení se s charakterem pohybové činnosti v zimní přírodě, BOZP, materiálně technickou základnou a rozvojem a upevněním pohybových schopností a dovedností potřebných pro danou pohybovou aktivitu. Kurz je určen pro pokročilé lyžaře.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bezouška (19.12.2017)

Stoprocentní účast na organizovaných formách výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)
  • Nabídka výuky:
  • Sjezdové lyžovaní - řezaný oblouk
  • Carving
  • Při účasti licencovaného lektora:
  • Snowbording
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK