PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékárenství I - GF190
Anglický název: Pharmacy Practice I
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty obecného základu
Korekvizity : GF188, GF311, GF312
Je prerekvizitou pro: GF195
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: OLIVOVA/FAF.CUNI.CZ (24.06.2008)
studenti se během výuky podrobně seznamují s lékárenstvím, s provozem lékárny a procvičují vybrané činnosti, zejména dispenzaci, poradenskou činnost, práci s lékařským předpisem, odbornými informacemi, právními předpisy, odbornou a hospodářskou administrativu. V 5. ročníku na něj bezprostředně navazuje praktická výuka v akreditovaných lékárnách.
Literatura -
Poslední úprava: OLIVOVA/FAF.CUNI.CZ (24.06.2008)

Literatura:

1. Sbírka zákonů ČR.

2. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.

3. Věstník SÚKL.

4. Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání.

5. Periodika ? Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny.

6. SmečkaV., Kolář J.: Lékárenská činnost výdejní I., 1. vydání, Brno Professional Publishing 2000, ISBN 80-86419-00-2.

7. Kolář J., Macešková B. a kol.: Lékárenská činnost výdejní II., 1. vydání, Brno, Professional Publishing 2001, ISBN 80-86419-16-9.

8. Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2007.

9. Číselníky VZP.

10. Internetové stránky související s oborem.

Sylabus -
Poslední úprava: OLIVOVA/FAF.CUNI.CZ (24.06.2008)

úvod do předmětu, zařazení a postavení lékárenství v celém systému farmacie, lékárenství jako jedno z odvětví farmacie, úvod do filosofie a strategie lékárenské péče, lékárenství, lékárna (rozdělení, typy, funkce), lékárenská a farmaceutická péče, právní předpisy pro lékárny, pracovníci v lékárně, výdejní činnost, příprava v lékárně, ekonomika lékárny, nemocniční lékárenství, veterinární farmacie, zdravotnické prostředky, pracovníci v lékárně, bezpečnost a hygiena práce v lékárně, lékopisy a jiná základní literatura používaná v lékárně - Český lékopis 2002, Český lékopis 2005, léčivé a pomocné látky, léčivé přípravky, venena, separanda - rozdělení, uložení, práce s nimi, návykové látky, lékařský předpis (vyhláška o předepisování, struktura receptu, orientace na receptu), farmaceutické propočty - koncentrace, terapeutické a maximální dávky léčiv, lékárenské pracovní prostředí, odborná a ekonomická administrativa, cenotvorba v lékárně, úhrada léčivých přípravků, lékárenské PC programy, práce s receptem včetně dispenzace LP a aplikace lékových forem.

Metody výuky -
Poslední úprava: OLIVOVA/FAF.CUNI.CZ (24.06.2008)

Metody výuky: přednášky, semináře.

Zápočet je podmíněn plnou účastí ? resp. omluvenou neúčastí a složením zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK