PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná výpočetní technika - GF131
Anglický název: Applied Computer Technology
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/21, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Patří mezi: 1.ročník 2023/24 Farmacie volitelné
Korekvizity : GF105
Anotace -
Teoretická část předmětu seznamuje studenty nejprve se základy teorie dynamických systémů s důrazem na regulace, modelování a vysvětluje hlavní pojmy teorie informace. Dále se zaměřuje na principy činnosti počítačů, jejich vývoj, současné technické parametry a možnosti využití v praxi. V praktické výuce studenti získávají resp. prohlubují znalosti práce na osobním počítači v prostředí Windows a podrobněji se seznamují s textovým editorem MS Word a tabulkovým procesorem MS Excel.
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

1. Aktivní účast na všech cvičeních – v případě absence je nutné donést omluvenku od lékaře.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Pro úspěšné absolvování testu je třeba uspokojivě splnit všechny zadané pokyny. Každý student má právo na 3 pokusy.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Literatura

Doporučená:

 • Petr Klemera. Výpočetní technika . Hradec Králové: Farmaceuticka fakulta UK, 2006, s. ISBN .

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Sylabus -

Textový editor Microsoft WORD

 • zásady tvorby dokumentů
 • formátování písma, odstavců, vzhled stránky
 • práce s tabulkami
 • editor matematických výrazů
 • užití a tvorba stylů; šablony
 • reference (titulky, křížové odkazy, citace, obsah)

Tabulkový procesor Microsoft EXCEL

 • základní manipulace; formátování buněk
 • výpočetní příkazy; užití funkcí; maticové výrazy
 • tvorba grafů a jejich modifikace
 • filtrace dat, užití funkcí Subtotal
 • hledání řešení, řešitel (Solver)
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Metody výuky
Učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání. 
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Požadavky ke zkoušce
Předmět není ukončen zkouškou.
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK