PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - GF129
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Korekvizity : GF283
Je neslučitelnost pro: GF366
Je záměnnost pro: GF366
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (19.12.2017)
Předmět mikrobiologie je součástí biologických disciplín, poskytující základní poznatky o biologii, morfologii, metabolismu, genetice a patogenitě mikroorganismů. Důraz je kladen na podstatné aspekty vztahu mikro­organismus - hostitel - prostředí a ovlivnění tohoto vztahu antimikrobními látkami. Cílem výuky je připravit studenty rozvíjet získané poznatky při dalším studiu a aplikovat je ve zdravotnické praxi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:

 • Žádná neomluvená absence na praktických cvičeních z mikrobiologie.  
 • Průměrná známka z protokolů  2.0. 
 • Úspěšně absolvovaný zápočtový test. 
 • Přednesený referát na zadané téma.

Podmínky zkoušky z mikrobiologie:

 • Získaný zápočet z praktických cvičení. 
 • Úspěšné absolvování zkouškového testu (20 otázek + esej). 
 • Ústní část zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (19.12.2017)

Povinná:

 • Buchta, Vladimír, Horáček, Jiří Horák, Vladimír, Jílek, Petr. Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 1998, 192 s. ISBN 80-7184-565-5.
 • Jílek, Petr, Förstl, Miroslav, Buchta, Vladimír, Kubanová, Petra. Úvod do mikrobiologických vyšetřovacích metod ve zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002, 104 s. ISBN 80-246-0459-0.
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2.
 • Goering, Richard V. Dockrell, Hazel M. Zuckerman, Mark A. Chiodini, Peter L.. Lékařská mikrobiologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.

Doporučená:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 309 s. ISBN 80-210-2272-8.
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (19.12.2017)

Úvod do mikrobiologie. Člověk a mikroby.

Hostitel versus patogen.

Bakterie – obecná charakteristika. Bakteriální genetika.

Lékařsky významné koky.

Sexuálně přenosné nemoci.

Obecná virologie - struktura a množení virů. Klasifikace virů. 

Mykotické infekce.

Přehled antimikrobních látek.

Rezistence k antibiotikům.

Parazitičtí prvoci a helminti.

Dezinfekce, konzervace a sterilizace ve farmacii.

Parazitičtí červi.

Farmaceutická mikrobiologie. 

Mykobakterie a jiné vláknité bakterie.  

Organizace práce v mikrobiologické laboratoři –bezpečnost práce v laboratoři. 

Dezinfekce, sterilizace – hygienické mytí rukou, vybavení mikrobiologické a farmaceutické laboratoře, typy BSL, typy biologického materiálu, odběry, transport, žádanka, mikrobiologie čistoty prostředí - stěr z povrchu předmětů, spad. 
 
Mikroskopie – nativní a barvený preparát (principy, výhody, nevýhody, použití).
 
Kultivace – druhy, podmínky, typy kultivačních půd a jejich použití.
 
Laboratorní testování citlivosti k ATB – diskový test, E-test, MIC. 
 
G+ a G-koky (laboratorní diagnostika), G-tyčky (lab. diagnostika), Enterobacteriaceae, G- nefermentující tyčky.
 
Mykologie (laboratorní diagnostika), parazitologie (lab. diagnostika). 
 
 

Studijní opory -
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (10.04.2019)

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=mikrobiologie

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=mikrobiologie%5cpraktick%c3%a1+cvi%c4%8den%c3%ad

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4150#section-5

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=mikrobiologie%5cp%c5%99edn%c3%a1%c5%a1ky

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (19.12.2017)

přednášky, PPT prezentace

semináře - diskuse na dané téma

praktická cvičení - úvod do základních technik využívaných v mikrobiologické laboratoři

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. (19.12.2017)

znalosti oboru dané okruhy uvedenými v rámci sylabu předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK