PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy fyziologie - GDKSF17
Anglický název: Basics of Physiology
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Anotace -
Humánní fyziologie je nauka, zabývající se uceleným výkladem činnosti zdravého organizmu z pohledu fyzikálního a biochemického, a to jak na úrovni celku, tak jednotlivých systémů, orgánů, tkání, buněk. Tento předmět je souhrnem základních znalostí každého zdravotnického pracovníka.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (24.09.2021)
Literatura

Povinná:

  • . . In Rokyta, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi . Praha: Grada Publishing, 2015, s. -. ISBN 978-80-247-9902-5..
  • . . In Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie . Praha: Grada, 2003, s. -. ISBN 80-247-0512-5..
  • . . In Silbernagl, Stefan, Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka . Praha: Grada, 2004, s. -. ISBN 978-80-247-0630-6..

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (24.09.2021)
Studijní opory

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (05.03.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Znalost celého rozsahu předmětu.

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (24.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK