PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy farmakologie - GDKSF13
Anglický název: Fundamentals of Pharmacology
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Anotace -
Předmět má sloužit pro doplnění či získání základního rozsahu znalostí farmakologie v rozsahu, který je potřebný pro studium stěžejních předmětů klinické a sociální farmacie a pro vykonání státní zkoušky. Předmět by měl sloužit jako teoretického východisko pro výzkumnou práci doktorandů v oblasti farmakoterapie. Cílem předmětu je získání informací z oblasti jak obecné farmakologie, tak vybraných okruhů speciální farmakologie. Studenti budou moci získat informace o obecných zákonitostech farmakokinetiky, včetně základů farmakokinetické analýzy, a údaje o základních typech farmakodynamických vlastností léčiv a jejich možných toxických účincích. Zvláštní pozornost bude věnována klinickým aplikacím jednotlivých skupin farmak, nežádoucím účinkům a vybranému okruhu hlavních mezilékových interakcí, s kterými se mohou během své práce v rámci klinického výzkumu setkat.
Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (19.01.2022)
Literatura -

Doporučená:

  • Rang, H. P., Ritter, J. M. Flower, R. J. Henderson, Graeme. Pharmacology. null: null, 2016, 760 s. ISBN 978-0-7020-5363-4.
  • Mycek, Mary J. Fisher, Bruce D. Harvey, Richard A. Champe, Pamela C.. Lippincott's illustrated reviews: Pharmacology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, 514 s. ISBN 0-7817-2413-9.

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (07.03.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Okruhy ke zkoušce: 

Principy farmakologie

Farmakodynamika, mechanismy účinku léčiv

Farmakokinetika a farmakokinetické parametry

Nežádoucí účinky a toxicita léčiv

Léčiva ovlivňujících periferní nervstvo

Léčiva ovlivňující CNS

Léčiva ovlivňující GIT

Antidiabetika

Glukokortikoidy

Antibiotika a antivirotika

Léčiva tlumící bolest 

Antihypertenziva

Farmakoterapie anginy pectoris

Farmakoterapie srdečního selhávání

Léčiva proti bronchiálnímu astmatu

Diuretika

Léčiva proti nádorovému bujení

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (22.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK