PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakokinetika a farmakokinetické modelování - GDFX06
Anglický název: Pharmacokinetics and pharmacokinetic modeling
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (12.02.2019)
Cílem předmětu Farmakokinetika a farmakokinetické modelování je hlubší pochopení základních vztahů při popisu osudu léčiva v organismu – tedy absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece. Studenti mají možnost seznámit se metodami farmakokinetického modelování a jeho významu pro experimentální i aplikovanou farmakologii. Přesná náplň předmětu a následné zkoušky je v rámci individuálního studijního plánu nastavena dohodou mezi školitelem, garantem předmětu a studentem.
Literatura
Poslední úprava: HRDINA/FAF.CUNI.CZ (07.03.2019)

Povinná:

  • Rowland, Malcolm Tozer, Thomas N.. Clinical pharmacokinetics : concepts and applications. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1995, 601 s. ISBN 0-683-07404-0.
  • Shargel, Leon, Yu, Andrew B. C.. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. New York: McGraw-Hill Education, 2016, 910 s. ISBN 0-07-183093-6.
  • Smith, Dennis A. (ed.). Pharmacokinetics and metabolism in drug design. Weinheim: Wiley-VCH, 2012, 268 s. ISBN 978-3-527-32954-0.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (12.02.2019)

Osvojení si a porozumění základním farmakokinetickým pojmům a principům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK