PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie kardiovaskulárního systému - GDFX02
Anglický název: Pharmacology Cardiovascular System
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Anotace -
Cílem výuky tohoto předmětu je hlubší pochopení základní i aplikované farmakologie kardiovaskulárního systému. Význam spočívá i ve skutečnosti, že onemocnění tohoto systému představují ve vyspělých zemích stále nejčastější příčinu mortality. Proto znalosti nejvýznamnějších onemocnění tohoto systému (např. poruchy srdečního rytmu, ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, srdeční selhání, aj.) a jejich farmakoterapie jsou nezbytné pro studenta doktorského studia tematicky zaměřeného na experimentální studium působení látek na zmíněný systém.
Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (01.02.2019)
Literatura -

Povinná:

  • BRUNTON L, CHABNER B & KNOLLMAN B. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th edition. New York: Mc Graw-Hill, 2011, s. ISBN .
  • RANG HP, DALE MM, RITTER JM & MOORE PK. Pharmacology. 5th edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003, s. ISBN .
  • MLADĚNKA et al. E-learning Moodle: Vybrané kapitoly z Farmakologie [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2957

Doporučená:

  • BRAYFIELD A et al. Martindale The complete drug reference. 38th edition. London: Pharmaceutical press, 2014, s. ISBN .

Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (19.02.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Hlavní témata ke zkoušce jsou

·         léčba hypertenze

·         léčba ischemické choroby srdeční

·         léčba srdečního selhání

·         léčba dysrytmií

·         diabetes mellitus, jeho kardiovaskulární riziko a farmakoterapie

·         dyslipidemie, ateroskleróza a farmakoterapie

·         antitrombotika

 

Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (05.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK