PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy kardiotoxicity léčiv - GDFX01
Anglický název: Mechanisms of Drug Cardiotoxicity
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Anotace -
Kardiotoxicita představuje závažný nežádoucí účinek, který je neslučitelný s léčivy používanými na méně významná onemocnění. Avšak v terapii některých závažnějších onemocnění, jako jsou např. nádory, podáváme pacientovi účinné léky, které v ideálním případě vedou k vyléčení nebo prodloužení délky života, ale na druhé straně mohou mít závažné, zejména pozdní, nežádoucí účinky, které mohou zahrnovat kardiovaskulární toxicitu. Podobně má řada ilegálně používaných látek (např. sympatomimetika jako kokain) významné a někdy až fatální kardiovaskulární účinky. Cílem tohoto předmětu je pochopení známých mechanismů, jimiž léčiva a další chemické látky poškozují funkci kardiovaskulárního systému.
Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (01.02.2019)
Literatura -

Povinná:

  • MLADĚNKA P, APPLOVÁ L, PATOČKA J et al . Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents. In Med Res Rev. 38 (2018): 1332-1403.
  • • Project TOX-OER: chapter 5.1. Target Organ Toxicity and Biomarkers - Cardiovascular [online]. Dostupné z: http://moodle.toxoer.com/

Doporučená:

  • CRAWFORD MH, DIMARCO JP (eds). Cardiology. 1. edition. London: Mosby, 2001, s. ISBN .
  • BALAZS T (ed). Cardiac Toxicology. 1. edition. Boca Raton: CRC Press, Inc., 1981, s. ISBN .

Volitelná:

  • VAN STEE EW (ed). CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY. 1. EDITION. NEW YORK: RAVEN PRESS, 1982, s. ISBN .

Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (19.02.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Hlavní témata zkoušky jsou

·         kardiotoxicita protinádorových léčiv

·         kardiovaskulární toxicita sympatomimetik

·         kardiovaskulární toxicita nesteroidních antiflogistik

·         prodloužení QT-intervalu a riziko dysrytmií typu „torsade de pointes“

·         nežádoucí a toxické účinky dalších běžně používaných léčiv (např. betablokátory, blokátory Ca-kanálů, hormonální antikoncepce, inhibitory fosfodiesterázy 5)

Poslední úprava: Mladěnka Přemysl, prof. PharmDr., Ph.D. (05.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK