PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceuticko-klinické aspekty fytofarmak a nutraceutik - GDFGN04
Anglický název: Pharmaceutical and clinical aspects of phytopharma-ceuticals and nutraceuticals
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (26.09.2021)
Předmět rozvíjí znalosti o nutraceutikách a fytofarmakách z pohledu farmaceuticko-klinických aspektů, které posilují přehled a znalosti týkajících se klinické praxe. Základní pojmy jsou připomenuty a dále rozvíjeny pro praktické použití těchto znalostí. Kromě specifikace základních pojmů je vyzdvihnut rozdíl mezi nutraceutiky a léčivy, jejichž podskupinou jsou právě fytofarmaka. Předmět definuje metody a váhu důkazů o účinnosti (typy klinického hodnocení). Dále je rozvíjena znalost typů interakcí, se kterými je možné se v praxi setkat s ohledem na podloženost a závažnost a to s konkrétními příklady. Dalším aspektem sledovaným v rámci tohoto předmětu je používání fytofarmak a nutraceutik určitými skupinami obyvatelstva, které může být spojeno s různými riziky a přínosy a dalšími specifiky.
Metody výuky
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (26.09.2021)

Samostudium s případnými konzultacemi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK