PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bioanalytické hodnocení léčiv - GDFA10
Anglický název: Bioanalysis of drugs
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Neslučitelnost : GDFA08
Záměnnost : GDFA08
Je neslučitelnost pro: GDFA08
Je záměnnost pro: GDFA08
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)
Předmět Bioanalytické hodnocení léčiv seznamuje studenty s nejdůležitějšími metodami a postupy, které se používají pro analýzu léčiv v biologickém materiálu za účelem studia farmakokinetiky, terapeutického monitorování léčiv, toxikologické a forenzní analýzy, atd.). Teoretická i praktická výuka je zaměřena na separační a imunochemické metody používané v bioanalýze léčiv, problematiku interferencí biologické matrice, validace bioanalytických metod, postupy a techniky úprav vzorků před analýzou. Důraz je kladen především na využití HPLC a UHPLC ve spojení s hmotnostní spektrometrií a také na moderní trendy v oblasti bioanalytického hodnocení léčiv. Část výuky probíhá na ÚKBD FN v Hradci Králové.
Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Povinná:

 • Hansen, Steen, Pedersen-Bjergaard, Stig (eds.). Bioanalysis of pharmaceuticals: sample preparation, separation techniques, and mass spectrometry. Chichester: Wiley, 2015, 318 s. ISBN 978-1-118-71682-3.

Doporučená:

 • Ivanov, Alexander R. Lazarev, Alexander V. (eds.). Sample preparation in biological mass spectrometry. New York: Springer, 2011, 811 s. ISBN 978-94-007-0758-0.
 • Wenkui Li, Jie Zhang, Francis L.S. Tse. Handbook of LC-MS bioanalysis: best practices, experimental protocols, and regulations . Hooboken, New Jersey: Wiley, 2013, 684 s. ISBN 9781118159248.
 • Boyd, Bob, Basic, Cecilia Bethem, Robert. Trace quantitative analysis by mass spectrometry. Chichester ; Hoboken: John Wiley & Sons, 2008, 709 s. ISBN 978-0-470-05771-1.
 • Hübschmann, Hans-Joachim (ed.). Handbook of GC/MS:fundamentals and applications. Weinheim: John Wiley, 2007, 863 s. ISBN 978-3-527-31427-0.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (13.02.2019)

Okruhy ke zkoušce:

 1. Cíle, specifika a oblasti využití analýzy léčiv v biologickém materiálu
 2. Nejčastěji analyzované biologické vzorky, jejich odběr a uchovávání
 3. Nejčastěji používané instrumentální metody pro analýzu léčiv v biologickém materiálu
 4. Využití chromatografických metod v analýze léčiv v biologickém materiálu
 5. Metody kvantifikace léčiv v biologickém materiálu
 6. Principy využívané při identifikacích léčiv a metabolitů
 7. Spektrální metody využívané v analýze léčiv v biologickém materiálu
 8. Elektroanalytické metody využívané v bioanalýze léčiv a biomolekul
 9. Hmotnostní spektrometrie v bioanalýze léčiv
 10. Konvenční způsoby úpravy biologických vzorků před analýzou
 11. Trendy v úpravě vzorku
 12. Ultrafiltrace a další možné způsoby odstranění proteinů z biologických tekutin
 13. Imunoanalytické metody v analýze léčiv
 14. Vývoj a optimalizace bioanalytické metody
 15. Validace bioanalytické metody
 16. Význam chirálních separací v analýze léčiv v biologickém materiálu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK