PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní trendy v analýze potravin - GDBM06
Anglický název: Modern Trends in Food Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Záměnnost : GDZCH06
Je záměnnost pro: GDZCH06
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (28.02.2018)
Kontrola jakosti potravin dle platné legislativy EU a ČR. Aktuální trendy v oblasti přístrojové techniky na poli chromatografických separačních metod. Moderní detekční techniky a hmotnostní spektrometrie v analýze potravin. Moderní techniky úprav vzorků v analýze potravinových matric. Metody detekce původu potravin a falšování chráněných značek. Metody stanovení antioxidantů, vitamínů a dalších biologicky aktivních látek v ovoci a zelenině. Kvalita potravin a nutraceutik. Analýza mykotoxinů, residuí pesticidů a dalších kontaminujících látek v potravinách. Analýza barviv a zakázaných aditiv v potravinách.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (28.02.2018)

Povinná:

 • Leo M. Nollet . Handbook of Food Analysis - Volume 1. New York: Marcel Dekker, 2004, s. ISBN 0-8247-5038-1.
 • Leo M. Nollet

  . Handbook of Food Analysis Volume 2 . New York : Marcel Dekker, 2004, s. ISBN ISBN 0-8247-5037-3.

 • Leo M. Nollet . Handbook of Food Analysis Volume 3

  . New York : Marcel Dekker

  , 2004, s. ISBN ISBN 0-8247-5036-5.

Doporučená:

 • . . In Food Chemistry. (): -.
 • . . In Food Analytical Methods. (): -.
 • . . In Journal of Food Composition and Analysis. (): -.

Doporučená:

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (28.02.2018)

Teoretické aspekty metod pro analýzu potravin.

Chromatografie v analýze potravin.

Detekční techniky v analýze potravin.

Moderní trendy v přípravě vzorků pro analýzu potravin.

Spojení SPE HPLC a MS pro stanovení  stopových látek v potravinách.

Znalost legislativy v analýze potravin.

Antioxidanty, vitamíny, fenolické látky a dalších biologicky aktivní látky v potravinách.

Znalost problematiky mykotoxinů, residuí pesticidů, barviv, zakázaných aditiv a dalších kontaminujících látek v potravinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK