PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
SDZ-Bioorganická chemie - GDBCHSDZ1
Anglický název: Bioorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Záměnnost : GDBSDZ1
Je záměnnost pro: GDBSDZ1
Anotace -
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)
Státní doktorská zkouška v oboru Bioorganická chemie je zaměřena na všeobecný přehled studenta v organické a bioorganické chemii, a hlubší znalosti užší problematiky disertační práce. Skládá se ze tří částí: 1. Přehled v problematice organické chemie, 2. Přehled v problematice bioorganické chemie 3. Problematika, související s disertační prací.
Literatura
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)

Povinná:

  • Carey, Francis A., Sundberg, Richard J.. Advanced organic chemistry : Structure and mechanismus. New York: Springer, 2007, 1199 s. ISBN 978-0-387-68346-1.
  • Carey, Francis A., Sundberg, Richard Jay. Advanced Organic Chemistry : Reactions and synthesis. Berlin: Springer, 2007, 1270 s. ISBN 978-0-387-68354-6.
  • Van Vranken, David L. Weiss, Gregory A.. Introduction to bioorganic chemistry and chemical biology. New York: Garland Science, 2013, 486 s. ISBN 978-0815342144.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)

1. Organická chemie (typy látek podle funkčních skupin, jejich fyzikální a spektrální vlastnosti, základní reakce a jejich mechanismy)

2. Bioorganická chemie (základní typy a vlastnosti primárních a sekundárních metabolitů, malé molekuly biochemických pochodů, receptory xenobiotik)

3. Užší tématika disertační práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK