PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organická syntéza - GDBCH02
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Záměnnost : GDB02
Je záměnnost pro: GDB02
Anotace -
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)
Organická syntéza navazuje na pregraduální kursy základní organické chemie (Organická chemie I a II), orientované na vlastnosti látek a interkonverze funkčních skupin, a na postgraduální kurs Organická chemie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy designu syntéz komplexnějších organických molekul na základě principů retrosyntézy (rozpojení strategických vazeb). Pozornost je věnována výstavbě uhlíkatého skeletu důležitých typů bioaktivních molekul, především heterocyklů a nízkomolekulárních přírodních látek. Dále jsou prohlubovány znalosti o moderních přístupech ke tvorbě vazby C-C, založených na katalýze tranzitními kovy a organokatalýze.
Literatura
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)

Povinná:

  • Liška, František. Organická syntéza : syntopový přístup. Praha: Ediční středisko VŠCHT, 1993, 339 s. ISBN 80-7080-176-X.
  • Nicolaou, K. C., Sorensen, E. J.. Classics in total synthesis : targets, strategies, methods. Weinheim: VCH, 1996, 798 s. ISBN 3-527-29284-5.
  • Corey, Elias James, Xue-Min, Cheng. The logic of chemical synthesis. New York: Wiley, 1989, 436 s. ISBN 0-4715-0979-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Renáta Neznámá (22.08.2019)

1. Základní principy retrosyntézy

2. Strategie rozpojení vazeb

3. Umpolung, základní typy

4. Konstrukce vazby uhlík-uhlík klasickými reakcemi: aldolová kondenzace a její varianty, Michaelovy adice, Diels-Alderova reakce, další reakce

5. Konstrukce vazby uhlík-uhlík: katalýza tranzitními kovy

6. Konstrukce vazby uhlík-uhlík: organokatalýza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK