PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výpočetní technika - GB211
Anglický název: Computer Technology
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/21 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF131
Vysvětlení: (ZB 1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-ZBIO
Korekvizity : GB003
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (20.12.2017)
V praktické výuce studenti získávají resp. prohlubují znalosti práce na osobním počítači v prostředí Windows a podrobněji se seznamují s textovým editorem WORD a tabulkovým procesorem EXCEL.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 1. Aktivní účast na všech cvičeních – v případě absence je nutné donést omluvenku od lékaře.
 2. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Pro úspěšné absolvování testu je třeba uspokojivě splnit všechny zadané pokyny.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (20.12.2017)

Doporučená:

 • Petr Klemera. Výpočetní technika (PC, Windows, WORD, EXCEL). Hradec Kralove: Farmaceuticka fakulta, 2006, s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

Operační systém

 • základy práce ve Windows obecně
 • práce se soubory a adresáři komprese souborů

Textový editor Microsoft WORD

 • zásady tvorby dokumentů
 • formátování písma, odstavců, vzhled stránky
 • práce s tabulkami
 • editor matematických výrazů
 • užití a tvorba stylů; šablony
 • reference (titulky, křížové odkazy, citace, obsah)

Tabulkový procesor Microsoft EXCEL

 • základní manipulace; formátování buněk
 • výpočetní příkazy; užití funkcí; maticové výrazy
 • tvorba grafů a jejich modifikace
 • filtrace dat, užití funkcí Subtotal
 • hledání řešení, řešitel (Solver)
 • informativně: záznam makra, ukázka programování v jazyku VBA
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (20.12.2017)

Učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (20.12.2017)

Předmět není ukončen zkouškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK