PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klinická hematologie - GB044
Anglický název: Clinical Hematology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ilona Fátorová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)
V tomto předmětu získá student podrobné informace a přehled o metodikách, přístrojích a reagenciích využívaných v současnosti v hematologii v oblasti morfologie i hemostázy. Seznámí se s technologickými principy přístrojů a indikacemi a interpretacemi jednotlivých laboratorních hematologických metod i laboratorních standardů ve vztahu ke klinickým diagnózám. Tento předmět navazuje na již získané znalosti o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů a systému krevního srážení. V předmětu jsou podrobně charakterizována vrozená a získaná hematologická a hematoonkologická onemocnění včetně jejich laboratorní diagnostiky. Po absolvování předmětu bude student informován o patofyziologických mechanizmech, rámcově o klinických a detailně o laboratorních nálezech u hematologických onemocnění. Bude schopen indikovat, interpretovat a zavádět laboratorní metody, které slouží k diagnostice a/nebo monitorování léčby u širokého spektra onemocnění. Tyto stavy mohou být primárně hematologické nebo takového charakteru, kde se postižení odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Student bude schopen interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy nebo bude schopen učinit na jejich podkladě diferenciální rozvahu. Student bude seznámen se systémem správné laboratorní praxe, která zahrnuje i systém interní a externí kontroly kvality, validaci a verifikaci metod, a získá rámcově přehled o principech certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)

Povinná:

  • . . In Kačírková, Petra Campr, Vít. Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně . Praha: Grada, 2007, s. -. ISBN 978-80-247-1853-8..
  • . . In Penka, Miroslav, Slavíčková, Eva. Hematologie . Praha: Grada, 2011, s. -. ISBN 978-80-247-3459-0..
  • . . In Indrák, Karel, (ed.). Hematologie a transfuzní lékařství . V Praze: Triton, 2014, s. -. ISBN 978-80-7387-722-4..
  • . . In Pecka, Miroslav, Bláha, Milan. Praktická hematologie : laboratorní metody . Český Těšín: Infiniti art, 2010, s. -. ISBN 978-80-903871-9-5..
  • . . In Matýšková, Miloslava, Zavřelová, Jiřina Hrachovinová, Ingrid. Hematologie pro zdravotní laboranty . Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999, s. -. ISBN 80-7013-278-7..

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK