PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmaceutical Chemistry II - GAF342
Anglický název: Pharmaceutical Chemistry II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:42/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 AJ
Korekvizity : GAF341
Záměnnost : GAF050
Je korekvizitou pro: GAF316, GAF504
Je záměnnost pro: GAF050
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)
Výuka tohoto profilového předmětu probíhá ve dvou semestrech 3. ročníku formou přednášek, cvičení a seminářů. V závislosti na volbě studenta je předmět ukončen státní zkouškou, případně zkouškou. Předmět úzce navazuje na přípravné disciplíny přírodovědného a medicínského charakteru. Poskytuje ucelený obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru, nezbytný pro zvládnutí dalších navazujících disciplín, zejména kontroly léčiv a farmakologie. Z tohoto pohledu lze farmaceutickou chemii chápat jako z části interdisciplinární předmět s určitou spojovací funkcí mezi chemickými, biologickými a specificky farmaceutickými subdisciplínami. Materie farmaceutické chemie zahrnuje teorii a systematickou část. V teoretické části je vedle historických aspektů vývoje léčiv, zdrojů jejich získávání, pozornost věnována i otázkám názvosloví. Širší pozornost je pak věnována významu a vlivu chemické struktury, včetně jejich modifikací, na farmakokinetické i farmakodynamické procesy, které probíhají při podání léčiva do organismu. Sleduje se i příčinná souvislost mezi chemickou strukturou a stálostí léčiv, jakož i předpoklady k možnými interakcím (chemické inkompatibility). Systematická část třídí léčiva podle charakteru a druhu jejich použití, t.j. z hlediska funkčního. Třídící měřítko chemické zůstává až na druhém místě. Je tak dána možnost porovnání léčiv, která jsou si blízká svým klinickým využitím, ačkoliv mechanismem účinku či chemicky jsou odlišná. Zvolený způsob klasifikace dokládá nejen logickou spojitost mezi farmaceutickou chemií a farmakologií, ale je významný i z hlediska praxe. Koresponduje totiž z dnes běžně používaným rozdělením léčiv v rámci jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC). Specifickou oblastí farmaceutické chemie je pak studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickými vlastnostmi chemicky definovaných látek a využití těchto poznatků pro navrhování a vývoj nových účinnějších a bezpečnějších látek. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)

Conditions to get the credit for seminars:

 • Seminars are obligatory

 • Active participation in seminars (students should read the relevant chapters before the seminar)

 • Sufficient results in the final test. 40 questions (one or more correct answers from 5 suggested). It is necessary to get 20 points. The final test will include the following pharmacodynamic groups

  1. General anesthetics

  2. Sedative-hypnotics, Anticonvulsants

  3. Antipsychotics, Antidepressants, Antiparkinsonian agents, Anti-Alzheimer agents

  4. Opioid analgesics

  5. Analgesics antipyretics, nonsteroidal anti-inflammatory agents

  6. Antitusssives and expectorants

  7. Local anesthetics, Muscle relaxants

  8. Adrenergic agents and Antiadrenergic agents

  9. Cholinergic agents and Anticholinergic agents

  10. Antihypertensives

  11. Vasodilating agents

  12. Antihyperlipidemic drugs

  13. Drugs affecting blood clotting

  14. Diuretics

  15. Steroidal hormones

  16. Antineoplastic agents

  17. Antiviral agents

  18. Antibacterial sulfonamides, Antibacterial quinolones

  19. Antituberculous agents

  20. Antibacterial antibiotics

  21. Antimycotic agents

Literatura -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)

Povinná:

 • Lemke, Thomas, Williams, David A. Roche, Victoria F. (eds.). Foye´s principles of medicinal chemistry. Philadelphia ; Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 1500 s. ISBN 978-1-4511-7572-1.
 • Patrick, Graham L.. An introduction to medicinal chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2017, 877 s. ISBN 978-0-19-874969-1.
 • Wilson, Charles Owens, Gisvold, Ole. Textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 991 s. ISBN 0-7817-3481-9.
 • . . In Doležal, Martin. Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém . Praha: Karolinum, 2009, s. -. ISBN 978-80-246-1633-9..
 • . . In Hartl, Jiří, Doležal, Martin, Miletín, Miroslav, Opletalová, Veronika, Zimčík, Petr. Farmaceutická chemie IV . Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, s. -. ISBN 978-80-246-4264-2..

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)
 • Chemoterapeutika vegetativní nervové soustavy
  • Adrenergika
  • Antiadrenergika
  • Antiarytmika
  • Cholinomimetika
  • Cholinomimetika a muskulotropní spasmolytika
  • Histamin a jeho antagonisté
 • Chemoterapeutika oběhové a krevní soustavy
  • Antitrombotika
  • Hypolipidemika
  • Kardiotonické glykosidy
  • Antihypertenziva
  • Vazodilatancia
  • Krevní náhrady
 • Chemoterapeutika trávicí a vylučovací soustavy
  • Acida a antacida
  • Adsorbencia
  • Peronální antidiabetika
  • Laxativa
  • Diuretika
 • Biokatalyzátory
  • Vitaminy
  • Hormony
  • Enzymy
 • Protiinfekční a protiinvazní chemoterapeutika
  • Desinficiencia a antiseptika
  • Antimykotika
  • Antiprotozoika
  • Antibakteriální chemoterapeutika
  • Antivirotika
  • Chemoterapeutika nádorových nemocí
  • Anthelmintika
 • Farmaceutické pomocné látky
  • Sladidla
Studijní opory -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)

MOODLE pro výuku 1 Univerzita Karlova

Farmaceutická chemie - vybrané kapitoly

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3714

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (07.02.2022)

přednášky, semináře, praktická cvičení, e-learning, autodidaktické testy, konzultace, zápočtové testy, ústní zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK