PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmaceutical Botany II - GAF338
Anglický název: Pharmaceutical Botany II
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Korekvizity : GAF337
Neslučitelnost : GAF126
Záměnnost : GAF126
Je prerekvizitou pro: GAF035
Je záměnnost pro: GAF126
Anotace -
Výuka Farmaceutické botaniky II je soustředěna na farmaceuticky významné druhy hub, nižších rostlin (sinice, řasy, mechorosty, lišejníky) a vyšších rostlin (nahosemenné, krytosemenné rostliny). Studenti jsou seznámeni se systematickým zařazením těchto rostlin, jejich stručným popisem, obsahovými látkami a významem v současné farmacii. Při výuce je kladen důraz na charakteristické rysy a prvky poznání těchto rostlin, které mají studentům pomoci v případě potřeby se orientovat při případné konzultaci. Ve výčtu taxonů je věnována pozornost asijským rostlinám, které tvoří v poslední době stále větší podíl v evropském a českém lékopise.
Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet v letním semestru je složen ze 3 částí:

a) vyhovujícího průběžným 2 testům ze seznamu farmaceuticky důležitých taxonů "List of the important plant species and their main metabolites 2023/2024" (2x 25 rostlin),

b) vyhovujícího testu z praktických cvičení,

c) 100% docházky na praktická cvičení.

 

 

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) Praktické části:

poznání 15 živých léčivých rostlin v dózách, které byly vybrány podle „Seznamu léčivých rostlin k praktické zkoušce z farmaceutické botaniky“

2) Teoretické části:

písemná forma; test obsahuje 43 otázek zčásti kvízového charakteru (4 možností je správná jen 1 odpověď), zčásti charakteru popisného (1-3 slova) a tabulku s 20 farmaceuticky významnými druhy rostlin, do které studenti doplní názvy čeledí a hlavní obsahové látky.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura -

Doporučená:

  • Gontova T. M. et al.. Pharmaceutical Botany. : , , s. ISBN 978-966-673-187-9.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (21.02.2022)
Sylabus -

Systematika rostlin

Houby: morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika, farmaceuticky vyznamní zástupci z oddělení Zygomycota, Ascomycota a Basidiomycota.

Nižší rostliny: morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika sinic, řas, mechorostů, lišejníky, farmaceuticky vyznamní zástupci.

Pteridophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Equisetophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Gymnospermní taxony: obecná charakteristika nahosemenných; Angiospermní taxony: obecná charakteristika krytosemenných rostlin

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných nahosemenných čeledí, jejich rodů a druhů: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae.

Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Magnoliopsida: Myristicaceae, Lauraceae, Monimiaceae, Piperaceae, Illiciaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Podophyllaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Betulaceae, Hamamelidaceae, Caraophyllaceae,  Amaranthaceae

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Polygonaceae, Theaceae, Hypericaceae, Ericaceae, Cucurbitaceae, Caricaceae, Primulaceae, Passifloraceae, Brassicaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Salicaceae,Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, Urticaceae, Cannabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Rutaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Crassulaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Rosaceae, Amygdalaceae, Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophylaceae,

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Fabaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Aquifoliaceae, Rhamnaceae, Eleagnaceae, Santalaceae, Viscaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Araliaceae, Apiaceae, Adoxaceae, Valerianaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Loganiaceae, Rubiaceae, Menyanthaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lamiaceae, Verbenaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Solanaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae,

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Pedaliaceae, Acanthaceae, Oleaceae

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lobeliaceae, Asteraceae

Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Liliopsida: evoluce, rozšíření, morfologické rozdíly vzhledem k dvouděložným rostlinám, praktický význam: čeledi  Melanthiaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae, Ruscaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných čeledí, Aloaceae, Dioscoreaceae, Bromeliaceae, Musaceae, Zingiberaceae, Poaceae, Arecaceae, Araceae. Alismataceae.

Úvodní informace k botanické nomenklatuře a vysvětlení morfologických termínů, morfologie rostlinných částí: kořene, stonku, listu, květu a plodu; identifikační znaky a sporné taxony; řády Fagales (Fagaceae), Ericales (Ericaceae, Vacciniaceae).

Identifikační znaky a sporné taxony: řády Violales (Violaceae), Capparales (Brassicaceae), Malvales (Malvaceae, Tiliaceae), Myrtales (Oenotheraceae), Fabales (Fabaceae), Rhamnales (Rhamnaceae).

Identifikační znaky a sporné taxony; řády Araliales (Apiaceae), Lamiales (Lamiaceae), Scrophulariales (Scrophulariaceae), Asterales (Asteraceae: Cichorioideae, Asteroideae).

 

Praktická cvičení

Mikroskopie: sinice, řasy, houby, lišejníky

Mikroskopie: mechorosty, výtrusné cévnaté rostliny 

Mikroskopie: nahosemenné rostliny (stavba květu)

Mikroskopie: krytosemenné rostliny (stavba květu)

Praktické poznávání farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin na zahradě léčivých rostlin (3x).

 

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Metody výuky -

Přednášky, praktická cvičení v mikroskopické laboratoři, praktická cvičení z poznávání farmaceuticky a toxicky významných rostlin na zahradě léčivých rostlin.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (21.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK