PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bioanalysis of Drugs - GAF315
Anglický název: Bioanalysis of Drugs
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: 30 / 30 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Prerekvizity : GAF306
Ve slož. prerekvizitě: GAF1001
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)
Předmět Bioanalytické hodnocení léčiv seznamuje studenty s nejdůležitějšími metodami a postupy, které se používají pro analýzu léčiv v biologickém materiálu za účelem terapeutického monitorování lékových hladin, toxikologické a forenzní analýzy, atd.) V klinické praxi je stále poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících, neboť odpovědi na všechny otázky týkající se osudu léčiva v organismu může dát pouze analytická studie. Teoretická i praktická výuka je zaměřena na fyzikálně-chemické a imunochemické metody používané v bioanalýze léčiv, problematiku interferencí biologické matrice, chromatografické metody s důrazem na HPLC a hmotnostní spektrometrii, techniky a postupy úprav vzorků tělních tekutin před vlastní analýzou a na nejčastěji používané metody. Studenti jsou seznámeni i s moderními trendy ve výše zmíněných oblastech. Část výuky probíhá na ÚKBD FN v Hradci Králové.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínky pro získání zápočtu

1.     Absolvování všech praktických cvičení a seminářů (včetně seminářů ve FN).

2.     Vypracování protokolů ze všech praktických úloh

Zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (23.09.2022)

Doporučená:

 • Hansen, Steen, Pedersen-Bjergaard, Stig (eds.). Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques, and mass spectrometry. Chichester: Wiley, 2015, 318 s. ISBN 978-1-118-71682-3.

Volitelná:

 • Khojasteh, Siamak Cyrus Wong, Harvey Hop, Cornelis E. C. A.. Drug metabolism and pharmacokinetics quick guide. New York: Springer, 2011, 214 s. ISBN 978-1-4419-5628-6.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Přednášky

 • Cíle a specifika analýzy léčiv v biologickém materiálu, oblasti využití

 • Odebírání a uchovávání vzorků tělních tekutin před analýzou

 • Techniky a postupy úpravy vzorků tělních tekutin před analýzou (Liquid-liquid extrakce, SPE, deproteinace, atd.)

 • Imunochemické metody monitorování léčiv (enzymová imunoanalýza, radioimunoanalýza)

 • Fyzikálně chemické metody (chromatografické, spektrální, elektroanalytické)

 • Chromatografické metody s důrazem na HPLC

 • Problémy s interferencí biologické matrice

 • Interpretace výsledků nalezených hladin léčiva v tělních tekutinách

Semináře a praktická cvičení

 • Úprava vzorků krve, plazmy, moči před analýzou s použitím fyzikálně chemických metod

 • Liquid-liquid extrakce, SPE, deproteinace, optimalizace izolačních postupů vybraných léčiv ze vzorků tělních tekutin

 • Využití TLC jako screeningové metody při lékových intoxikacích

 • Využití HPLC v bioanalýze léčiv, optimalizace chromatografických podmínek, výběr detektoru, výběr vnitřního standardu, interference reziduí z biologické matrice, ověření přesnosti a správnosti vypracované metodiky

 • Bioanalýza  s využitím enzymové imunoanalýzy a radioimunoanalýzy

 • Terapeutické monitorování lékových hladin

 • Analytická toxikologie

 • Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalýze léčiv

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK