PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická technologie I - GAF310
Anglický název: Pharmaceutical Technology I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:56/70, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Korekvizity : GAF309
Záměnnost : GAF344
Je neslučitelnost pro: GAF344
Je záměnnost pro: GAF344
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK