PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pathological Biochemistry - GAF232
Anglický název: Pathological Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF141
Je prerekvizitou pro: GAF339
Anotace -
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni. Při výuce předmětu jsou též probírány některé aspekty fyziologické biochemie člověka, které do patobiochemie uvádějí (např. biochemie trávení a vstřebávání, syntéza a odbourávání hemoglobinu, metabolismus lipoproteinů apod). Patobiochemie tak přispívá k přípravě studentů studijního programu Farmacie pro budoucí pochopení významu a mechanismu farmakoterapeutických zásahů v organismu, tedy zejména pro farmakologii, zároveň též přispívat k prohloubení zdravotnického vzdělání farmaceuta. Témata: Oxidační stres a antioxidační ochrana, biochemie zánětu, biochemie novotvarů, dědičné metabolické poruchy, fyziologická a patologická biochemie lipidů, fyziologická a patologická biochemie sacharidů, fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík, patobiochemie nervového systému, fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů, biochemie porfyrinů, patobiochemie hormonálních regulací
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

1) Passing the exam of General biochemistry shall be the condition for registration for the exam

2) Oral exam only

3) Registration for an examination shall be done electronically through Internet in the Student Information System (SIS). The student may not be registered for more terms of the same exam concurrently.

4) Student will draw 2 questions from the list of questions for Pathological Biochemistry (available in Study materials)

5) Teachers might ask additional questions from different areas of Pathological Biochemistry

6) All drawn and asked questions are equal with respect to validity of exam and exam results (exam mark)

7) The student may take the examination from the registered subject a maximum of three times, i.e. he/she has the right to two corrective dates; an extraordinary corrective date is not allowed.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literatura -

Povinná:

 • Newsholme, E. A. Leech, A. R.. Functional biochemistry in health and disease. Chichester, UK ; Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2009, 543 s. ISBN 978-0-471-98820-5.
 • Litwack, Gerald. Human biochemistry and disease. Burlington: Elsevier Inc., Academic Press, 2008, 1254 s. ISBN 978-0-12-452815-4.
 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 520 s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Color atlas of pathophysiology. null: null, 2010, 433 s. ISBN 978-3-13-116552-7.

Doporučená:

 • Murray, Robert K. Granner, Daryl K., Rodwell, Victor W.. Harper's illustrated biochemistry. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2006, 692 s. ISBN 978-0-07-125300-0.
 • Halliwell, Barry Gutteridge, John M. C.. Free radicals in biology and medicine. Oxford: Oxford University Press, 2015, 905 s. ISBN 978-0-19-871748-5.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Sylabus -

Úvod, mechanismy poškození buňky

 • Obecné mechanismy vedoucí k poškození či smrti buňky
 • Hlavní biochemické mechanismy buněčného poškození
 • Sled biochemických a morfologických změny při akutním ischemickém/hypoxickém poškození
 • Chemické poškození

Oxidační stres a antioxidační ochrana

 • Volné radikály, reaktivní formy dusíku a kyslíku (RONS)
 • Vznik volných radikálů a RONS
 • Fyziologické funkce RONS
 • Antioxidační systém organismu
 • Prolomení antioxidační ochrany organismu, oxidační stres
 • RONS v patologických procesech

Biochemie zánětu

 • Fáze zánětlivé odpovědi, lokální znaky zánětu, postup akutní zánětlivé odpovědi
 • Mediátory zánětu - biogenní aminy, kininy, lipidové mediátory, komplement, cytokiny, exogenní mediátory
 • Fagocytóza - mechanismy nitrobuněčného zabíjení
 • Systémové účinky zánětu - reaktanty akutní fáze, horečka, leukocytóza, hormonální změny, kachexie, bolest
 • Farmakoterapeutické zásahy do metabolismu mediátorů zánětu

Biochemie novotvarů

 • Nádorová onemocnění - základní pojmy, klasifikace
 • Nádorová transformace, metastázování, angiogeneze
 • Apoptóza
 • Faktory vyvolávající nádorovou transformaci - fyzikální, chemické a biologické příčiny vzniku nádorů.
 • Virové nádory. Virové a buněčné onkogeny, růstové faktory, telomery a telomerasa
 • Klinickobiochemické aspekty nádorů

Dědičné metabolické poruchy

 • Charakteristika, patogeneze a následky, dědičnost
 • Klinické projevy, léčba
 • Diagnostika dědičných metabolických poruch - celopopulační a selektivní screening

Fyziologická a patologická biochemie lipidů

 • Trávení a vstřebávání z GIT, poruchy
 • Lipoproteiny - složení, metabolismus
 • Dyslipoproteinémie
 • Biochemie aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu složených lipidů – lipidózy

Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

 • Trávení a vstřebávání sacharidů, poruchy těchto dějů
 • Základní metabolické cesty sacharidů a jejich poruchy - poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy, glykogenózy
 • Složené cukry - poruchy glykosylace, mukopolysacharidózy
 • Regulace glykémie a její poruchy
 • Diabetes mellitus jako komplexní metabolická choroba - biochemie diabetu, molekulární výklad pozdních následků diabetu
 • Metabolický syndrom

Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík

 • Bílkoviny, peptidy, látky nebílkovinného dusíku
 • Trávení bílkovin v GIT, vstřebávání aminokyselin z GIT, poruchy těchto dějů. Intracelulární degradace bílkovin, poruchy.
 • Tvorba a odstraňování amoniaku - biochemický výklad poruch ornithinového cyklu, hepatogenní encefalopatie
 • Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - fenylketonurie, leucinóza, poruchy metabolismu sirných aminokyselin

Patobiochemie nervového systému

 • Poruchy skládání proteinů, následky
 • Degenerativní onemocnění nervového systému - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea, prionová onemocnění

Nukleové kyseliny, metabolismus purinů a pyrimidinů

 • Regulace metabolismu purinů, poruchy, hyperurikémie, dna
 • Regulace metabolismu pyrimidinů, poruchy

Biochemie porfyrinů

 • Syntéza a metabolismus porfyrinů, regulace a jejich poruchy
 • Porfyrie, Hemoglobinopatie
 • Ikterus

Patobiochemie hormonálních regulací

 • Molekulární mechanismy signalizace - hormony, jejich povaha a transport, receptory
 • Endokrinní poruchy - hypofunkce, hyperfunkce
 • Poruchy syntézy a sekrece hormonů kůry nadledvin, poruchy sekrece hormonů štítné žlázy
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkoušku z Patobiochemie lze konat až po absolvování předmětu Obecná biochemie.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK