PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakognozie II - GAF148
Anglický název: Pharmacognosy II
Zajišťuje: Katedra farmakognozie (16-16180)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (3.roč.F)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GAF126
Prerekvizity : GAF035
Záměnnost : GAF304
Je záměnnost pro: GAF304
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s poznatky v oblasti léčiv přírodního původu, a to z hlediska poznání chemické struktury účinných látek, jejich biosyntézy, možností jejich technologického získávání i terapeutického použití v humánní a veterinární medicíně. Získávají zde rovněž poznatky o zákonných normách a specifikách, které řídí jejich použití.
Poslední úprava: KUCEROVAM/FAF.CUNI.CZ (16.06.2008)
Literatura -

Platný Český lékopis a jeho doplňky

Bruneton J.: Pharmacognosy, Intercept Hampshire 1999

Tomko J. a kol.: Farmakognózia, Osveta Martin 1999

Spilková J., Dušek J.: Mikroskopie drog, Karolinum Praha 1994

Dušek J. a kol.: Praktická cvičení z farmakognozie, Karolinum Praha 2002

Poslední úprava: KUCEROVAM/FAF.CUNI.CZ (16.06.2008)
Sylabus -

Biogenetický systém

Klasifikace drog

Aminokyseliny, peptidy, proteiny

Sacharidy a drogy obsahující sacharidy

Celulóza, gumy a slizy, pektin

Lipidy

Glykosidy

Biosyntéza glykosidů

Fenolické glykosidy

Anthraglykosidy

Kyanogenní glykosidy

Saponinové glykosidy

Kardioglykosidy

Izothiokyanáty

Flavonoidní glykosidy

Iridoidní glykosidy

Třísloviny

Silice, pryskyřice a balzámy

Alkaloidy

Pyridinové a piperidinové alkaloidy

Tropanové alkaloidy

Chinolinové alkaloidy

Izochinolinové alkaloidy

Indolové alkaloidy

Imidazolové alkaloidy

Steroidní a terpenické alkaloidy

Purinové alkaloidy

Hormony

Enzymy

Vitamíny a drogy obsahující vitamíny

Antibiotika

Poslední úprava: KUCEROVAM/FAF.CUNI.CZ (16.06.2008)
Metody výuky -

Předmět je dvousemestrální s hodinovou týdenní dotací přednášek v obou semestrech 2 hodiny. Praktická cvičení jsou ve 4. semestru studia v rozsahu 2 hodin týdně, v 5. semestru v rozsahu 7 hodin týdně.

Poslední úprava: KUCEROVAM/FAF.CUNI.CZ (16.06.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK