PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální principy medicínských zobrazovacích metod - FV50064
Anglický název: Physical principles of medical imaging
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 24 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 43
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Záhora, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty CZ
Prerekvizity : FV10001, FV10003
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování nejběžnějších zobrazovacích metod používaných v humánní medicíně. Důraz bude kladen zejména na objasnění fyzikálních zákonitostí, využívaných jednotlivými modalitami, seznámení studentů s jejich principiálními a technickými omezeními a srovnání přínosů, rizik a nákladů různých metod. Závěrečné semináře pak studenty naučí aplikovat získané znalosti na reálné případy z klinické praxe.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Podmínky udělení zápočtu:

Absolvování e-learningového kurzu + účast na seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • doc. ing. Josef Hanuš, CSc.
 • MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
 1. Skiaskopie a skiagrafie
 2. Výpočetní tomografie
 3. Angiografie, DSA
 4. Zobrazování magnetickou rezonancí
 5. Radioizotopové zobrazovací metody
 6. Pozitronová emisní tomografie
 7. Echografické zobrazovací metody
 8. Dopplerovské vyšetřovací metody
 9. Seminář - případové studie
 10. Seminář - případové studie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK