PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do lékařské informatiky - FV50059
Anglický název: Introduction to Medical Informatics
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 24 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty CZ
Prerekvizity : FV10017
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními metodami a nástroji informatiky se zvláštním zřetelem na její použití v medicíně. Důraz bude kladen zejména na objasnění principů využívaných v soudobé medicínské technice a na osvojení základních návyků při práci s elektronickou medicínskou dokumentací.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Zápočet

Absolvování e-learningového kurzu + účast na seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
 • MUDR. Vladimír Mašín, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
 1. Úvod - historie a terminologie informatiky
 2. Data a informace, jejich vlastnosti a metody zpracování
 3. Technické prostředky pro zpracování dat
 4. Matematické modelování v medicíně
 5. Expertní systémy, umělá inteligence
 6. Zpracování a analýza biosignálů a obrazu v medicíně
 7. Telematika a telemedicína
 8. Strukturovaná zdravotnická dokumentace, standardy elektronické zdravotnické dokumentace
 9. Vytváření strukturované dokumentace
 10. Aplikace strukturované dokumentace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK