PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunomodulace kůže fototerapií - FV50014
Anglický název: Skin Immunomodulation by Phototherapy
Zajišťuje: Klinika nemocí kožních a pohlavních (15-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0, Z [HS]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Prerekvizity : {Maláskup. PAII}
Neslučitelnost : F0107133
Záměnnost : F0107133
Anotace -
Poslední úprava: SITAROVAO/LFHK.CUNI.CZ (14.09.2022)
Úkolem volitelného předmětu je získání přehledu ve fotobiologii kůže. UV záření: charakteristika, průnik do kůže. UV zářiče, dozimetrie. Imunitní systém kůže. Patofyziologie imunitního systému kůže. Účinky UV záření na kůži, fotodermatózy - rozdělení. Fototesty, ozářené epikutánní testy. Fototoxicita a fotoalergie. Imunologicky zprostředkované fotodermatózy. Metabolické a vrozené fotodermatózy. Aktinické stárnutí kůže, fotokarcinogeneze. Fotoprotekce přirozená a umělá. Sunscreeny. Fototerapie, fotochemoterapie. Uplatnění fototerapie v indukci imunologické kožní tolerance. Lasery.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SITAROVAO/LFHK.CUNI.CZ (14.09.2022)

Zápočet

 1. Účast na přednáškách je povinná, při neúčasti musí student předložit omluvu.
 2. Pro udělení zápočtu musí student splňovat nejméně 80% účast na přednáškách. O případné náhradě rozhodne asistent, v komplikovaných případech vedoucí.
 3. Pro udělení zápočtu bude závěrečný test.
Sylabus
Poslední úprava: SITAROVAO/LFHK.CUNI.CZ (14.09.2021)

Přednášky

 1. UV záření: charakteristika, průnik do kůže. (Ettler 1)
 2. Měření UV záření. (Ettler 1)
 3. Fototoxicita, fotoalergie. (Ettler 1)
 4. UV zářiče - rozdělení, vlastnosti. (Ettler 1)
 5. Fototerapie, fotochemoterapie. (Ettler 1)
 6. Fototesty, fotodermatózy. (Ettler 1)
 7. UV záření a životní prostředí. (Janouch 1)
 8. Imunitní systém kůže. (Krejsek 1)
 9. Patofyziologie imunitního systému kůže. (Krejsek 1)
 10. Lasery v dermatologii I. (Salavec 1)
 11. Lasery v dermatologii II. (Salavec 1)
 12. Imunologicky zprostředkované fotodermatózy. (Ettler 1)
 13. Aktinické stárnutí kůže. (Ettler 1)
 14. Fotokarcinogeneze. (doc. Ettler)
 15. Fotoprotekce, sunscreeny. Zápočet. (Ettler 1)

Přednášející

 • doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
 • RNDr. Michal Janouch, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 • doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Literatura
Poslední úprava: SITAROVAO/LFHK.CUNI.CZ (14.09.2022)

Doporučená literatura

 1. K. Ettler: Fotoprotekce kůže. Triton, Praha 2004, 1-133, ISBN 80-7254-463-2
 2. L. Malina: Fotodermatózy. Maxdorf, 2005, 1-206, ISBN 8073450399
 3. O. Braun-Falco, G. Plewig, H. H. Wolff: Dermatológia a venerológia. Osveta, Martin 2001, 1-1475, ISBN 80-8063-080-1
 4. Krejsek J, Andrýs C, Krčmová I.: Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové, 2016 ISBN: 978-80-86472-74-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK