PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programové vybavení pro praktického lékaře - FV50009
Anglický název: Computer Software for the General Practitioner
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/15 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Záhora, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty CZ
Neslučitelnost : F0106098, F0110098
Prerekvizity : FV10026
Záměnnost : F0106098, F0110098
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)
Lékařská informatika, terminologie, právní a etické aspekty lékařských dat, jejich ochrana, textový procesor, tabulkový kalkulátor, systémy pro vedení ambulance praktického lékaře, nemocniční informační systémy, síťové prostředí, Internet, bibliografické databáze, medicinské zdroje na Internetu
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Zápočet

Plná účast na přednáškách a praktických cvičeních, test.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Přednášky 

 1. Úvod, primární medicínské zdroje na Internetu (Záhora 3)
 2. Sekundární medicínské zdroje, bibliografické databáze (Záhora 3)
 3. Novinky HW, SW, virtuální nemocnice (Mašín 3)
 4. Medicínská informatika, NIS, LIS, MIS (Mašín 3)
 5. Ochrana medicínských dat, elektronická dokumentace (Novotný 3)

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • Mgr. Aleš Bezrouk, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
 1. Statistika pro praktika
 2. Využívání databází lékových interakcí
 3. MIS - dokumentace, vyšetření
 4. MIS - výkony, výkazy, katalogy a seznamy, interakce
 5. Zápočet
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Kubečková (02.01.2019)

Doporučená literatura

 1. Kasal, Svačina a kol. Internet a medicína, Grada 2001
 2. PC Doktor - PC Dent uživatelská příručka, Dialog MIS, Praha 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK