PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Stres a jeho zvládání - FOP50004
Anglický název: Stress. Coping With Stress.
Zajišťuje: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/9 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (12.09.2018)
Předmět je koncipován jako praktický. Rozšiřuje poznatky a dovednosti pro plnění nové role sestry a porodní asistentky: poskytování sociální opory jednotlivcům, v náročných životních situacích a edukační činnost a pomoc v péči o zdraví jednotlivcům, rodinám a komunitám.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (12.09.2018)

Zápočet

Zápočet: 85% účast na výuce (15 h), vypracování zápočtového úkolu

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (12.09.2018)

Přednášky

 1. Čtyři přístupy ke zkoumání stresu: Stres jako reakce organismu (fyziologické a patofyziologické pojetí – H. Selye). (Hodačová 3)
 2. Stres jako transakce mezi člověkem a prostředím (psychologické pojetí – Lazarus, Folkmanová). (Štefančíková 3)
 3. Zvládací reakce, zvládací strategie, zvládací styly. Sociální opora jako moderátor stresu. (Hodačová 3)
 4. Stres jako vnější stimul (psychologické pojetí – Holmes, Rahe). Stres jako celoživotní proces (sociologické a sociálně-psychologické pojetí). (Mareš 3)

  

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • PhDr. Mariana Štefančíková , Ph.D., Ph.D.
 • MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
 1. Zvládání stresu, určení stresové hranice jednotlivce, identifikace stresorů a příznaků stresu, příznaky nadměrného stresu.
 2. Rozlišení stresu jako situace a reakce na ni. Převzetí odpovědnosti za sebe, určení vlastní stresové hranice, určení stresových faktorů
 3. Řízení stresu, změna vnímání stresorů a reakcí na ně. Asertivní komunikace. Změna uspořádání životního stylu. Syndrom vyhoření.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (12.09.2018)

Doporučená literatura

 1. Frej D., Stres, Praha, Triton 2005
 2. Mareš J. a kol., Sociální opora u dětí a dospívajících I., II., Hradec Králové, Nucleus, 2001, 2002, 2003
 3. Křivohlavý J., Jak zvládat stres, Praha, Grada 1994
 4. Barker T., Sharker S., Samoregulace - Jak pomoci svému dítěti (i vám) prolomit cyklus stresu a úspěšně se zapojit do života, Praha, Omega 2017
 5. Sinclair M., Seydel J., Všímavost -- Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají, Praha, Grada 2015
 6. Baysová J. Ch., Jak vycvičit divokého slona... a další dobrodružství na cestě bdělosti, Praha Knižní klub 2016
 7. Praško J., Prašková H., Asertivitou proti stresu, Praha, Grada 2007
 8. Pešek R., Praško J., Syndrom vyhoření -- Jak se prací a pomáháním druhým nezničit. Pohledem kognitivně behaviorální terapie, Zlončice, Pasparta 2016
 9. Cimický J., Sám proti stresu, Praha, Bondy 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK