PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Studentská, pedagogická a publicitní činnost - EV540X01
Anglický název: Student, pedagogical and publicity engagement
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Záměnnost : E0105540
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Základním smyslem předmětu je podpora rozvoje e-learningu a publicity na LFP. Studenti se zapojují do nahrávání, zpracování a publikace přednášek pro pregraduální i postgraduální výuku. Rovněž se mohou zapojit do tvorby vlastních výukových materiálů (např. testů či textů formou elektronické knihy). Studenti se mohou přidat i do týmu, který vytváří videa pro Youtube kanál fakulty na na Facebookové stránky fakulty nebo rozvíjet "novinářskou" práci při živých on-line přenosech (streamování) z různých akcí na fakultě.

#Dovednosti, které student může během kurzu získat: tvorba a zpracování odborné prezentace do e-learningové formy, základy práce se sociálními médii, tvorba efektivních výukových testů, vyjadřování a komunikace formou obrazu/videa
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Bude doporučena během kurzu dle aktuálních trendů a potřeb.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Výuka probíhá formou zpracování reálných odborných a výukových prezentací nebo tvorbou vlastních videí, streamů. Většina komunikace se realizuje na dálku, různými formami on-line komunikace. Dle potřeby se scházíme na krátké workshopy a koordinace. Část výuky probíhá formou neformálního předávání zkušeností (profesně ;-)) staršími studenty.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Přepracování 5 odborných prezentací (od různých odborníků) do e-learningové formy, ev. odpovídající zpracování odborných textů nebo videí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Předpoklady:

  • nadšení pro práci pro fakultu
  • otevřenost novým podnětům
  • flexibilita

Nejsou potřeba extenzivní znalosti práce na PC či se speciálními softwary, není třeba mít technické vybavení 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK