PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Management práce ve vybraných situacích v ambulanci všeobecného praktického lékaře. - EV140X04
Anglický název: Some Best Practice Guidance for General Practitioners
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 9/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
Neslučitelnost : E0107140
Záměnnost : E0107140
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem je seznámení studentů s prací v ordinaci všeobecného praktického lékaře s praktickými ukázkami (osvěžení
znalostí z interních oborů, vhodné ukázky do praxe budoucích lékařů, představení doporučených postupů
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP), formou studia vybraných situací a ověřením znalostí formou
interaktivních testů..
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Seifert B., Beneš V., Býma S., et al. Všeobecné praktické lékařství. Galén 2013, 673 s.

ICHS

AH

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Kurz Ischemická choroba srdeční je určen pro výuku mediků v oblasti doporučených postupů (DP) pro všeobecné praktické lékaře vypracovaných SVL ČLS JEP. Je určen pro výuku mediků v 5. ročníku. V kurzu kromě ověření teoretických vědomostí z daného onemocnění jsou uvedeni dva modeloví pacienti, které je nezbytné adekvátně vyšetřit, diagnostikovat a léčit. Na konci výuky buď kontaktně, nebo nekontaktně je proveden rozbor a studenti jsou upozorněni na nejčastější chyby a zvláštnosti u jednotlivých pacientů v rámci platných DP SVL ČLS JEP.

Kurz Doporučené postupy pro všeobecného praktického lékaře - arteriální hypertenze je určen pro výuku mediků v oblasti doporučených postupů pro VPL vypracovaných SVL ČLS JEP. Je určen pro výuku mediků v 5. ročníku. V kurzu kromě ověření teoretických vědomostí z daného onemocnění jsou uvedeni dva modeloví pacienti, které je nezbytné adekvátně vyšetřit, diagnostikovat a léčit. Na konci výuky bude proveden rozbor a studenti budou upozorněni na nejčastější chyby a zvláštnosti postupů u jednotlivých pacientů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK