PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pathobiochemie - EV070P04
Anglický název: Pathobiochemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Neslučitelnost : E0107556
Záměnnost : E0107556
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Pathobiochemie sacharidů, lipidů, aminokyselin, nukleotidů a porfyrinů, onkogenese a metabolismus nádorů, genová podmíněnost chorob, genová terapie, poruchy vnitřního prostředí, poruchy pojiva, úloha inhibitorů proteinas, prionové choroby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Karlson a kol.: Pathobiochemie.

Musil: Základy biochemie chorobných procesů.

Murray, Granner, Mayes, Rodwell: Harperova biochemie.

Masopust J.: Patobiochemie buňky. Praha, 2. LF, 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Požadavky k zápočtu:

1. Přítomnost na přednáškách (seminářích), přičemž lze tolerovat dvě absence ze 14 témat.
2. Napsat závěrečný test z přednášené látky.

Sylabus
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Úvod. Pathobiochemie sacharidů I.
Pathobiochemie sacharidů II. Diabetes mellitus.
Pathobiochemie lipidového metabolismu.
Pathobiochemie metabolismu aminokyselin.
Kancerogenese a metabolismus nádorů I.
Poruchy nukleotidového a porfyrinového metabolismu.
Pathobiochemie pojivové tkáně.
Poruchy acidobazické a iontové rovnováhy I.
Poruchy acidobazické a iontové rovnováhy II.
Inhibitory proteolytických enzymů a jejich význam v pathogenesi chorob.
Prionové choroby.
Kancerogenese a metabolismus nádorů II.
Molekulární podstata chorob, vyšetření DNA a RNA.
Genová a buněčná terapie.
Volné radikály, reaktivní formy kyslíku, oxidační stres.
Závěrečný test – zápočty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK