PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz sportovní masáže - ZS - EV060X01
Anglický název: Kurz sports massage
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (14-60)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:26/62 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 88 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: 14
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Červený
Mgr. Věra Knappová
Neslučitelnost : E0103060
Záměnnost : E0103060
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem studia Kurzu sportovní masáže je připravit maséry z řad studentů Tv i široké veřejnosti pro praxi v oblasti
široké veřejnosti i sportovních oddílů. Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování
předmětů anatomicko-fyziologického základu v rozsahu znalostí obecné anatomie a fyziologie na VŠ.
Kurz je zpoplatněn.
Cena kurzu 3 300 Kč.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu účastníků 14.
Platbu proveďte minimálně 14 dní před započetím kurzu na účet 61633311/0100, variabilní symbol: 14063, specifický symbol: prvních 6 číslic RČ
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Zkouška z anatomie a fyziologie.

Pro zápočet nutná 100% účast.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Teoretická část (26 hodin):
1. Úvod do problematiky sportovních masáží, seznámení s obsahem, organizací a požadavky kurzu

2. Základy anatomie a fyziologie člověka ve vztahu k pohybovému systému

3. První pomoc - obecné zásady, rozbor a nácvik nejčastějších případů první pomoci

4. Základy hygieny, výživa, prevence vzniku onemocnění, kožní onemocnění

5. Teorie rekondiční a sportovní masáže, historie masáží, druhy masáží, masážní prostředky

6. Systém masérských hmatů, používaná metodika, indikace a kontraindikace masáží

7. Regenerace, kompenzace tréninkového zatížení, úrazová prevence

8. Různé druhy masáží, další regenerační procedury indikované ve sportovní praxi

9. Psychologie práce maséra, etika práce maséra, kontakt s lidmi

10. Dokumentace práce, záznamy činnosti, základy účetnictví

11. Fyzioterapie (měkké techniky, fyzikální terapie, manipulační léčba)

12. Psychologická terapie (relaxace, autogenní trénink)

13. Současné pojetí oboru masér, možnosti doškolování, alternativní terapie.

Praktická část (62 hodin):
Sportovní masáž, masáž odstraňující únavu (dolní končetiny, záda, hrudník, břicho, horní končetiny, šíje)

Masáž hlavy, základy lymfatických masáží.

Pohotovostní masáž (záda, dolní a horní končetiny)

Automasáž - zásady, techniky, možnost použití.

Praktické ukázky jiných masáží (Bowenova masáž, reflexní terapie, masáž lávovými kameny).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Kurz je zpoplatněn.

Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování předmětů anatomicko-fyziologického základu v rozsahu znalostí obecné anatomie a fyziologie na VŠ.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK