PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indication and interpretation of laboratory results in the form of case reports - EAVP54002
Anglický název: Indication and interpretation of laboratory results in the form of case reports
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Anotace -
Laboratorní výsledky pomáhají při většině rozhodnutí o dalším osudu pacienta. Studenti 4. ročníku se s
laboratorními výsledky při klinické výuce setkávají a často jim rozumí jen velmi povrchně. Na příkladech kazuistik z
reálné klinické praxe studenta provedeme úskalími indikace laboratorních metod, chyb v preanalytické a analytické
fázi a zaměříme se na praktickou interpretaci nejčastěji chybně chápaných laboratorních výsledků (acidobazická
rovnováha, iontové dysbalance, poruchy ledvin a jater, kardiomarkery a další). Výuka bude probíhat převážně
formou samostatné práce v malých skupinách, která bude podpořena e-learningovou přípravou na probíraná
témata. Po úspěšném ukončení kurzu se bude student samostatně orientovat v základních laboratorních
výsledcích a racionálně se rozhodovat při jejich indikaci a interpretaci.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: Účast na 90 % prezenční výuky, vyplnění 7 z 10 testů.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
Literatura -

Racek & Rajdl: Klinická biochemie, Galén 2021

Clinical biochemistry textbook: Introduction to the third edition (cuni.cz)

Kurz: Klinická biochemie (cuni.cz)

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: Účast na 90 % prezenční výuky, vyplnění 7 z 10 testů.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (31.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK