PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Health Promotion and Protection III. - EAP0106130
Anglický název: Health Promotion and Protection III.
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
Neslučitelnost : EA0112119
Prerekvizity : EAP0105130, EAP0105390, EAP0105401, EAP0105540
Záměnnost : EA0112119
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Hlavním cílem výuky je praktické seznámení studentů s organizací primární péče formou stáže u praktických lékařů
pro dospělé nebo pro děti a dorost.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Literatura

Povinná literatura: Farník J., Pazdiora P.: Základy obecné epidemiologie, Praha SPN 1990 (dotisk Karolinum 1995). Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2013. Máček M., Radvanský J.: Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity, Galén, Praha, 2011, Čeledová, L., Holčík, J. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum. 2017. Čeledová, L., Holčík, J. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum. 2017; Čevela, R. a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015; Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015. Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011. Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014; Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013 Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008; Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008, Machartová V: Pracovní lékařství a nemoci z povolání, 2019

Doporučená literatura:E- learningové materiály: MOODLE, MEFANET

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Požadavky ke zkoušce

100 % docházky, vypracování závěrečné zprávy z praxe u praktického lékaře.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Sylabus

10 dnů praktické stáže u praktických lékařů. Vypracování závěrečné zprávy z praxe u praktických lékařů.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK