PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Protetická technologie - EA0904470
Anglický název: Prothetic Technology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0901002, EA0902045
Je korekvizitou pro: EA0908471, EA0905471
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (01.09.2005)
Přednášky: Zařízení zubní laboratoře - přístroje, nástroje a pomůcky.
Protetické materiály pomocné a hlavní - rozdělení, složení, vlastnosti,
příprava, použití.
Technologie zpracování dentálních slitin kovů, plastů a keramiky.
Výroba zubních náhrad - obecné zásady
(bez modelu a s modelem náhrady, přímý a nepřímý pracovní postup).
Ordinační a laboratorní postup výroby jednotlivých zubních náhrad
(celoplášťové korunky- kovové, nekovové, kombinované, kořenová inlay,
čepová korunka, fixní můstky, částečné a snímatelné náhrady).

Cvičení: Nácvik otiskování a otiskovacích technik.
Zhotovení kořenové inlaye, fixního můstku a celkové snímatelné náhrady
(ordinační i laboratorní fáze výroby).
Literatura
Poslední úprava: LEBA (01.09.2005)

Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická

část, Praha, Karolinum, 1997

Vacek M. a kol.: Stomatologické materiály, Praha, Avicenum, 1980

Bittner J.: Zhotovování stomatologických protéz I. a II., Praha, Avicenum,

1984

Bittner J.: Protetická technologie, SCIENTIA MEDICA, 2001

Zicha A.: Kompletní náhrada chrupu, Praha, Karolinum, 1999

Zicha A.: Částečné snímatelné náhrady, Praha, Karolinum, 1999

Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002

časopisy: Progresdent,

Quintessenz Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol,

Wright,1986

Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987

MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK