PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biochemie I - EA0902400
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
MUDr. Radana Vrzáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: EA0903010
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Proteiny, struktura a funkce. Enzymy: klasifikace, funkce, regulace. Základy termodynamiky chemických reakcí, buněčný energetický metabolismus, respirační řetězec, oxidativní fosforylace. Glykolýza a cyklus kyseliny citronové. Metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (16.11.2017)

Obligatory literature:

Kotyza J. et al.: Clinical Chemistry and Enzymology - Laboratory Manual. Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen, Plzen 1998.

Ferrier D.R. et al.: Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (7th Edition). Wolters Kluwer, Philadelphia 2017.

 

Recommended literature:

Rodwell V.W. et al.: Harpers Illustrated Biochemistry (30th Edition). McGraw-Hill 2015.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Semester credits will be granted based on:
1. A complete attendance at laboratory classes. The missing laboratories must be substituted.
2. Presentation of laboratory protocols.
3. Passing both credit tests. The number of attempts is limited to three per test!

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (16.11.2017)

Praktická cvičení a semináře:

Enyzymologie. Fyziologie a biochemie ledvin. Glomerulární filtrace. Vyšetřování moči (fyzikální, chemické, mikroskopické).


Přednášky:


Obor biochemie. Základní rysy metabolických reakcí. Buněčné kompartmenty a jejich bioch. funkce. Katalýza, biokatalýza, enzymy a jejich obecné vlastnosti.

Rekapitulace struktury a funkce proteinů, mechanismus enzymové katalýzy. Klasifikace enzymů. Kinetika enz. reakce, inhibitory. Allosterické enzymy.
 
Energetika biochemických pochodů. Makroergní sloučeniny. Oxidoredukční pochody, základní schema dýchacího řetězce.

Koenzymy dýchacího řetězce. Oxidativní fosforylace.

Základní systém odbourání živin v organismu. Oxid. dekarboxylace pyruvátu. Sacharidy, trávení. Glykolýza v anaerobních a aerobních podmínkách.

Glukoneogeneze. Cyklus kyseliny citronové, energetika a regulace, anaplerotické spoje.

Přímá oxidace glukosy - pentosa-fosfátový spoj. Metabolismus glykogenu, regulace. UDP-deriváty sacharidů.

Přeměny laktosy a fruktosy. Vznik a funkce strukturních polysacharidů. Proteoglykanové agregáty. Tuky - trávení a vstřebávání, transport.

Regulace lipolýzy v adipocytech. Degradace a biosyntéza mastných kyselin. Ketogeneze.

Lipoproteiny. Fosfo- a glykolipidy. Struktura biomembrán. Metabolismus nenasycených MK, eikosanoidy.

Cholesterol v organismu. Biosyntéza cholesterolu a žlučových kyselin. Kalcitriol. Vznik steroidních hormonů. Vztahy metabolismu sacharidů a lipidů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK