PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Parodontologie II. - E0210482
Anglický název: Parodontology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
Korekvizity : E0206096
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Semináře poskytují studentovi kompletní přehled informací v oboru parodontologie, včetně vztahu k ostatním oborům stomatologie i všeobecné medicíny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student získává ucelený náhled na pacienta, včetně pacientů s celkovým zdravotním rizikem.

Student zvládá samostatně výkony konzervační parodontální terapie.

Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (07.08.2008)

Mutschelknauss.R.E.: Praktická parodontologie Quintessenz, Praha 2002, 532 s.

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích, a praktikách  

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Patologie parodontu, gingivitidy, parodontitidy
Klasifikace parodontopatií
Konzervativní terapie parodontopatií, schéma parodontologické léčby, iniciální, udržovací a podpůrná fáze léčby
Chirurgická léčba parodontopatií
Traumatická artikulace, ošetření postižených furkací
Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
Endodontická a ortodontická problematika v parodontologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK