PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ortodoncie II. - E0210480
Anglický název: Orthodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vyučující: MUDr. Jana Oulická
MUDr. Jan Tichý
Korekvizity : E0208472
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Semináře poskytují studentovi kompletní přehled informací v oboru ortodoncie
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student je seznámen s provozem ortodontické ordinace, dokáže rozpoznat ortodontické anomálie, chápe účinek jednotlivých ortodontických snímacích aparátů a fixní ortodontické léčby.

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

MUDr.I.Šubrtová: Vybrané kapitoly z ortodoncie, Karolinum,Praha 1993;
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., II.; UP Olomouc, Olomouc 2001;
Andrik, P.: Čelustná ortopedia, Osveta Martin 1970
Profit W.R.: Contemporary Orthodontics. Mosby, 3th ed., 2001

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů, demonstrace ortodontické léčby na modelech, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích a praktikách  

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Seznámení s podmínkami absolvování praktik dg. ortodontických anomálií na modelech
Vývoj chrupu, prořezávání zubů, dočasný, stálý, smíšený chrup, klasifikace ortodontických anomálií
Růst a vývoj lebky, čelistí, dentoalveolární kompenzační mechanismus
Biologická podstata pohybu zubu, ortodontické síly
Extrakce v ortodoncii
Vhodný věk pro ortodontickou léčbu
Snímací ortodontické aparáty deskové
Snímací ortodontické aparáty funkční
Fixní ortodontické aparáty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK