PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie pro zubní lékařství v němčině - E0202126
Anglický název: German Medical Terminology for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Eva Formánková
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace
Poslední úprava: Barbora Duchková (07.11.2017)
Lidské telo. Základy anatomické terminologie. Prehled systému lidského tela. Vybrané texty z oboru medicíny. Zuby. Zubní péce. Praxe zubního lékare. Komunikace lékare s pacientem. Prehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Miroslav Mašek: Základy lékařské němčiny (interní učební texty)
Eva Formánková: Vybrané texty se stomatologickou tematikou(interní učební texty)
Doporučená literatura a zdroje:
E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika Němčiny, Fraus, Plzeň 2002
Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem, testy - kurzy 1, 2 pro studenty lekařské fakulty (elektronický materiál na MOODLE)
Texty se stomatologickou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)
Videa ze stomatologické praxe (YouTube aj.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Student u zkoušky písemnou a ústní formou prokáže zvládnutí probraného materiálu (slovní zásoba, základní texty a doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky).
Písemná část:  Test
Ústní část:  Četba a překlad odborně zaměřeného textu. Konverzace k přečtenému.Řízená konverzace v rámci probraných tematických okruhů.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

ZS - Říjen: Medizinstudium. Der menschliche Körper. Im Krankenhaus. Minulý čas sloves. Plurál podst. jmen
Listopad: Skelett des Menschen. Verletzungen des Bewegungsapparats. Aufnahme. Anamnese u. Dokumentation.Přídavná jména (skloňování a stupňování). Průběžný test
Prosinec: Erste Hilfe. Muskeln. Krankengymnastik - Übungen. Zvratná slovesa. Imperativ. Pasívum.
Leden: Muskeln. Výslovnost cizích slov v němčině.Zápočtový test.
LS - Únor: Beim Zahnarzt. Untersuchung. Aufbau des Zahnes u. Gebisses. Mundhygiene.Číslovky (řadové, podílné, zlomky a další číslovkové výrazy). Pasívum
Březen: Zahnarzt / Zahnärztin – Aufgaben u. Tätigkeiten. Zahnarztpraxis – Anamnese. Příčestí přítomné a minulé, rozvitý přívlastek. Pasívum.
Duben: Zahnfüllungen. Zahnextraktion. Kieferorthopädie. Syntax – účelové věty, časové věty.Krátké prezentace na vybraná témata.
Květen: Zahnersatz. Implantate. Podmiňovací způsob. Podmínkové věty. Zápočtový test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK