PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klinická biochemie - E0110126
Anglický název: Clinical biochemistry
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Vyučující: MUDr. Pavel Brož, Ph.D.
MUDr. Roman Cibulka, Ph.D.
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ing. Václav Senft
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
5.ročník
Je korekvizitou pro: E0112023, E0112024, E0112033, E0112038, E0112019, E0112113, E0112025, E0112029
Je neslučitelnost pro: EP0105540
Je záměnnost pro: EP0105540
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (18.02.2020)
Výuka probíhá v seminární místnosti ÚKBH - FN Plzeň Lochotín, vchod B, 2. patro. Aktuální informace najdete v podpůrném e-learningovém kurzu (https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172) a na Facebooku (https://www.facebook.com/lfp.klinicka.biochemie).

Absolvent studia medicíny získá přehled o provozu a organizaci práce v klinické laboratoři. Seznámí se s problematikou preanalytických vlivu na výsledek laboratorního vyšetření, metodami určování referenčních mezí a otázkami tzv. "evidence-based laboratory medicine" (mj. diagnostická citlivost, specifičnost, pojem rizikového faktoru atd.). V návaznosti na znalost metabolických pochodu ve zdravém organismu má absolvent studia pochopit využití znalosti jejich změn pro stanovení diagnózy a prognózy častých a závažných onemocnění, porozumět problematice toxikologických analýz i laboratorního monitorování léčby.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (01.11.2021)
 • Racek J., Rajdl D.: Klinická biochemie, 3. vydání. Galén Praha 2021. Možno zakoupit zde.
 • Kurz Klinická biochemie, dostupný on-line z WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172, citováno dne 4.10.2015
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (02.09.2020)

Účast na seminářích (1 absence tolerována). K účasti na seminářích není potřeba žádné speciální oblečení, je vhodné mít smartphone a být připraven na výuku dle e-mailových instrukcí, které každý student dostane cca 1 týden před zahájením bloku. Zápočet probíhá formou několika testů psaných během seminářů - pro získání zápočtu je třeba absolvovat minimálně 5 ze 6 průběžných testů. Předmět je zakončen písemnou zkouškou formou komplexního testu se standardizovaným bodováním. Minimum pro úspěšné zakončení je 65 % bodů.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (18.02.2020)

Podrobný seznam výstupů výuky najdete v e-learningovém kurzu.

 1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření
 2. Referenční hodnoty, způsob určení
 3. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality
 4. Citlivost a specifičnost metody, vzájemné vztahy, laboratorní screening
 5. Základní vyšetření moče
 6. Nebílkovinné dusíkaté látky
 7. Elektroforetické typy
 8. Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin
 9. Význam stanovení Na, K, Cl
 10. Význam stanovení Ca, P, Mg
 11. Stopové prvky
 12. Vitaminy
 13. Hormony štítné žlázy
 14. Hormony hypothalamu a hypofýzy
 15. Hormony kůry nadledvin
 16. Metabolická acidóza
 17. Metabolická alkalóza
 18. Respirační poruchy acidobazické rovnováhy
 19. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy
 20. Význam stanovení osmolality
 21. Sérové lipidy: Metabolismus a vztah k aterogenezi
 22. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy (kromě lipidů)
 23. Klinicko-biochemická vyšetření u onemocnění jater
 24. Laboratorní diagnostika žloutenek
 25. Laboratorní známky kostní přestavby
 26. Funkční zkoušky ledvin
 27. Laboratorní vyšetření gastrointestinálního traktu
 28. Laboratorní diagnostika diabetu
 29. Laboratorní kontrola diabetu
 30. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
 31. Laboratorní známky zhoubného novotvaru
 32. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku
 33. Dědičné poruchy metabolismu - laboratorní diagnostika
 34. Laboratorní vyšetření u urolitiázy
 35. Laboratorní vyšetření v těhotenství
 36. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku
 37. Základní principy toxikologického vyšetřování
Studijní opory
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (25.09.2020)

Podpůrný elektronický kurz v MOODLE najdete na https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK