PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie - E0110020
Anglický název: Epidemiology
Zajišťuje: Ústav epidemiologie (14-530)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0105084
Je korekvizitou pro: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Anotace -
Poslední úprava: Jaroslava Čechová (24.10.2014)
Obecná epidemiologie. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace a sterilizace. Epidemiologie přírodně ohniskových nákaz. Epidemiologie gastrointestinálních infekcí. Epidemiologie virových hepatitid. Očkování. Nozokomiální infekce. Epidemiologie HIV/AIDS.
Epidemiologické aktuality.
Literatura
Poslední úprava: Jaroslava Čechová (24.10.2014)

Farník J., Pazdiora P.: Základy obecné epidemiologie, Praha SPN 1990 (dotisk Karolinum 1995) Farník J., Pazdiora P. : Speciální epidemiologie. Praha SPN 1991 (dotisk Karolinum 1995) Bakoss P.: Compendium of Epidemiology. Comenius University Bratislava 1999. Mandal B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M., Mayon-White, R.T.: Lecture notes on Infectious Diseases. Blackwell Science Ltd. 1996. Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2002. Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2006. Bakoss P.: Epidemiológia. Univerzita Komenského, Bratislava 2005.  Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum 2013.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Bc. Štěpánka Merhoutová (25.09.2018)

Požadavky k zápočtu: 100% účast na praktikách, nepovolena žádná absence 

Požadavky ke zkoušce: zápočet

Zkouška: písemný test, ústní část zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK