PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klinická biochemie - nové biomarkery a jejich použití, kazuistiky - E0109546
Anglický název: Clinical Biochemistry - New Biomarkers and Their Use
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Roman Cibulka, Ph.D.
Atributy: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (20.10.2017)
Cílem kurzu je zlepšit chápání laboratorních výsledků, které jsou součástí vyšetření asi každého pacienta. Převážně na praktických příkladech (kazuistikách) ukážeme principy správné interpretace laboratorních dat v medicíně. Nebudou chybět ani základy kritického myšlení (demonstrované na příkladech pseudovědeckých diagnostických a léčebných metod). Kurz je pojatý intereaktivně - součástí budou různé formy zapojení studentů (hlasování, diskuse, e-learningové testy ...)

Podrobnější program a požadavky na studenty najdete v elektronickém kurzu (adresa v literatuře).

Začínat bude v 19. října 2017. Kromě prezenčních seminářů a 2 workshopů má předmět zázemí v elektronickém kurzu - obsahuje hlavně prezentace a testy (adresa v literatuře). Všechny semináře budou zároveň přenášeny i přes internet a bude možné je sledovat on-line (více informací jendete v elektronickém kurzu) a následně pak budou dostupné ze záznamu. 2 workshopy je možné absolvovat pouze prezenčně.
Účastníci budou před zahájením kurzu upozorněni na dostupné materiály a doporučený postup studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (01.09.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je 75% účast (2 absence, max. 1 absence na workshopu) a plnění úkolů (průběžné jednoduché testy). 

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (20.10.2017)

E-learningový kurz: Nové biomarkery, kazuistiky (http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=42) [cit. 20.10.2017]

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (01.09.2017)

Naplánování přednášek je patrné z e-kurzu. Každý student má povinnost se minimálně týden před zahájením předmětu do kurzu přihlásit.

V případě nejasností se obracejte na Daniela Rajdla (rajdl@fnplzen.cz).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (01.09.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je 75% účast (2 absence, max. 1 absence na workshopu) a plnění úkolů (průběžné jednoduché testy). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK