PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Molekulární onkologie - E0107401
Anglický název: Molecular Oncology
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Zdenka Křížková (12.09.2012)

Vstupní literatura: P Klener a kol., Klinická onkologie. Karolinum a Galén, Praha 2002; J.Koutecký a kol., Klinická onkologie. Riopress, Praha 2004, J.Petera a kol.,Obecná onkologie. Učebnice pro lékařské fakulty. Karolinum, Praha 2005

Veškerá literatura nezbytná pro absolvování předmětu je na http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/prirkniheu.asp a na webových stránkách předmětu www.molekularnionkologie.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK