PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Stomatologie - E0107041
Anglický název: Stomatology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vyučující: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0105084, E0105085, E0106013, E0106015
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci předmětu jsou studenti informováni o náplni jednotlivých oborů zubního lékařství.
Pozornost je věnována zejména zánětlivým onemocněním a onkologické problematice v orofaciální oblasti.
Studenti jsou seznámeni s klasifikací dentálních úrazů, zlomenin čelistních kostí a baze lební.
Studenti jsou informováni o diagnostice a možnostech terapie čelistních zlomenin.
Pozornost je věnována problematice dentální fokální infekce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student získá ucelený přehled o problematice zubního lékařství.

Student chápe závažnost šíření kolem čelistních zánětů.

Student má informace, jak diagnostikovat prekancerozy a zhoubné nádory v orofaciální oblasti.

Student chápe význam dentální fokální infekce pro obory všeobecné medicíny. 

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)


Kilian J. a kol.: Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. Praha, Karolinum 1999

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů, E-learning

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Sylabus
Poslední úprava: Jitka Dundová (10.11.2017)
 • Rozdělení oboru
 • Značení a prořezávání zubů
 • Stomatologické vyšetření
 • Zubní kaz
 • Stomatologická onemocnění dětí
 • Parodontopatie: klasifikace, léčení a prevence
 • Vybraná onemocnění ústní sliznice
 • Základy dentoalveolární chirurgie
 • Základy stomatologické traumatologie
 • Základy stomatologické onkologie
 • Stomatologická protetika (fixní a snímatelné náhrady, protetické materiály)
 • Ortodoncie (etiologie a klasifikace anomálií, terapie)
 • Stomatologická péče o pacienty se zdravotním rizikem
 • Bolest v obličeji: diferenciální diagnostika
 • Fokální infekce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK