PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Význam detekce premaligních lézí prsu a klasifikace in situ karcinomu prsu. - E0106992
Anglický název: Molecul.&Biolog. Markers of Premalign Breast Lesion Classification
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Neslučitelnost : EV500X07
Záměnnost : EV500X07
Je neslučitelnost pro: EV500X07
Je záměnnost pro: EV500X07
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (27.04.2011)
Budou probrány možnosti detekce premaligních a iniciálně maligních lézí prsu včetně mamografického
screeningu. Pozornost bude věnována klasifikaci in situ karcinomu a základům molekulárně biologické klasifikace
in situ a invazivního karcinomu prsu.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (09.05.2006)

Podle doporučení vyučujícího

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (27.04.2011)

Aktivní účast

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (11.02.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK