PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro lékařskou praxi - E0104127
Anglický název: French for Medical Practice
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Potměšilová
Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Hana Potměšilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : EV050X06
Záměnnost : EV050X06
Je neslučitelnost pro: EV050X06
Je záměnnost pro: EV050X06
Anotace
Poslední úprava: Barbora Duchková (31.10.2017)
Lidské tělo a tělní systémy, základní lékařská terminologie. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace.
První pomoc, léky, drogy...Konverzace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a
gramatické jevy typické pro odborný styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Povinná literatura

 Rokyta, R. - Stejskal, R. - Vokurka, M.: Francouzština pro lékaře. Grada 2007 – vybrané kapitoly

Doporučená literatura

Potměšilová, H.: Lire et commenter. Mefanet LFP UK 2014

Pravdová, M. – Pravda, M.: Francouzská konverzace. SPN Praha 1991

Soubor autentických videí francouzské televize France 4

www.france4.fr/emission/medecins-de-demain

Le vademecum de la consultation . Mimi édition – Masson Paris Cedex 6, ISBN:2-901227 – 52 –X

 

Dictionnaire médical Manuila. Masson Paris 2004, ISBN:978 – 2 – 294 – 00978 - 5

 

Hendrich, J. – Radina, O. – Tláskal, J.: Francouzská mluvnice. SPN Praha 1991

 

 

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Octobre Le corps humain – la terminologie médicale, chez le médecin (grammaire:  le verbe – présent, imparfait, passé composé, futur)

Novembre Les maladies aiguës, SAMU (grammaire: du nom- genre, singulier et pluriel des noms, de l‘article défini, indéfini, partitif, pronoms)

Décembre Examen médical y compris les comptes-rendues et la correspondance médicale (grammaire: de l’adjectif – place de l’adjectif, comparatif et superlatif)

Janvier Organisation de la Santé publique en France, les institutions les plus importantes, abréviations fréquentes (grammaire: subjonctif présent – emploi)

 

Mars  Stomatologie, la lecture des textes médicaux en français

Février Hôpitaux français – leurs services,  pharmacies, caisses d’assurance maladie, mesures médicales préventives (grammaire: propositions hypothétiques, conditionnel présent et passé, plus-que-parfait )

Avril Comptes-rendues et la correspondance médicale, certificats médicaux, lettre de motivation (grammaire: manière particulière d’écrire des textes administratifs)

Mai Curriculum vitae, demande de stage (grammaire: révision)

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK