PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Studentská vědecko odborná činnost - E0103500
Anglický název: Scientifical special work of students
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: školitel Vedoucí práce SVOČ
Vyučující: školitel Vedoucí práce SVOČ
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : EV500X01
Záměnnost : EV500X01
Je záměnnost pro: EV250X01
Anotace
Poslední úprava: LEBA (24.07.2003)
Studentská vědecká odborná činnost na jednotlivých ústavech a klinikách pod vedením školitele, řešení vědecké a výzkumné problematiky ukončené závěrečnou prací a prezentované v rámci studentské vědecké konference.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (05.05.2006)

Podle doporučení vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.04.2011)

Potvrzení školitele o celoroční aktivitě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK